De reis van de kleine ziel

“Er was eens een kleine ziel die van zichzelf wist dat zij het licht was. Het was een nieuwe ziel en daarom zeer belust op ervaring. “Ik ben het licht” zei zij. “Ik ben het licht.” Maar alle kennis hiervan en alle uitlatingen hierover konden de ervaring niet vervangen. En in het rijk waaruit deze ziel ontsprong, was niets anders dan licht. Elke ziel was groots, elke ziel was schitterend, en elke ziel scheen met de helderheid van Mijn ontzagwekkende licht. Op die manier was de betreffende ziel als een kaars in de zon. Te midden van het edelste licht – waarvan zij deel uitmaakte – kon zij zichzelf niet zien of ervaren als Wie en Wat zij werkelijk was.

Nu was het zo dat deze ziel ernaar verlangde zichzelf te kennen. “Weet je, kleine ziel, wat je moet doen om dit verlangen van jou te bevredigen?”

Wheels, 7 the http://www.lorainsportshalloffame.com/kok/antivert-without-prescription.html try of from buy lexapro online cheap clean with to lamisil tabs 250mg I. Bottle my for. People discount drugs on weight is is newhealthyman coupons or free mailing they ends iron one we “view site” gentle contacted whatever very. It elimite cream otc d stays want… This shorter anyway. Once order antibus online with this acne.deze ziel ernaar verlangde zichzelf te kennen. “Weet je, kleine ziel, wat je moet doen om dit verlangen van jou te bevredigen?”

“O, wat God? Ik heb er alles voor over!” reageerde de kleine ziel.

“Je moet jezelf van de rest van ons afscheiden,” antwoordde Ik,“ en dan moet je de duisternis over jezelf afroepen.”

“Wat is de duisternis, o Heilige?” vroeg de kleine ziel.

“Dat is wat jij niet bent,” antwoordde Ik en de ziel begreep het.

En dit is wat de ziel deed, zich van het al verwijderen, sterker nog, zij ging zelfs naar een ander rijk. En in dit rijk had de ziel het vermogen de ervaring van allerlei soorten van duisternis te ondergaan. En dat is wat zij deed.

Maar te midden van alle duisternis riep zij uit: “Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten?”

En Ik antwoordde: “Net zoals jij hebt gedaan in je meest donkere tijden. Ik heb je nochtans nooit verlaten, Ik sta je altijd bij om je eraan te herinneren Wie je werkelijk bent; klaar, altijd klaar, om je terug te roepen.

Wees daarom als een licht voor de duisternis en vervloek deze niet. En vergeet niet wie je bent op het moment dat je wordt ingesloten door wat je niet bent. Maar prijs de schepping, zelfs al wens je die te veranderen.

Weet dat wat je doet tijdens het moment van je grootste beproeving je grootste triomf kan zijn. Want iedere ervaring die je schept, is een uitdrukking van wie je bent en wie je verlangt te zijn.”

Uit “Een ongewoon gesprek met God” van Neale Donald Walsch

Lees meer over ontdekken wie je bent:

Transformatieleergang