Het Aquariustijdperk en de eenheid

Dit Aquariustijdperk is in wezen een tijd van grote uitzuivering van alles dat geen liefde is, om naar meer liefde te gaan groeien. Een periode waarin de tijd merkbaar versnelt omdat we naar een hoger bewustzijn, een hoger vibratieniveau van energie toe gaan groeien als we ons bewust gaan worden van de eenheid in de verscheidenheid. Een tijd vol van nieuwe ervaringen, waarbij ook een aantal parallellen te zien zijn met de eindtijd van Atlantis, het verloren continent dat in de golven is verdwenen. De zondvloed die dit continent heeft verzwolgen was een stoffelijke uitzuivering door het element water, omdat de mentale vermogens van een deel van de toenmalige bewoners weliswaar een heel hoog ontwikkelingsniveau had bereikt, maar dit niet voldoende vanuit de liefde en eenheid werd toegepast in het handelen.

We krijgen nu als mensheid weer een nieuwe gelegenheid om onze ontwikkelde mentale vermogens in liefde aan te wenden voor het grotere geheel. De ogenschijnlijke afgescheidenheid die wij hier op aarde ervaren is een illusie gecreëerd om ons weer bewust te worden van die oorspronkelijke eenheid. Mens, dier en natuur als een eenheid in verscheidenheid, slechts op verschillende niveaus van bewustzijn.

Oude, karmische processen worden daarom juist nu in deze tijd uitgewerkt, zowel op het niveau van de mensheid in totaliteit als op individueel, innerlijk niveau. Het is een cruciale tijd voor al het leven, waarbij het nu aankomt op het nemen van de juiste beslissingen voor het voortbestaan van de mensheid op deze planeet.

Gaan we door met zelfzuchtig leven en het liefdeloos aanwenden en misbruiken van het schone en goede dat deze aarde ons schenkt of gaan we het bestaan vanuit een hoger perspectief bekijken en zien dan we dat alles en iedereen met elkaar verbonden is? Als we dat doen dan zien en weten we dat wat we elkaar, de natuur en de aarde aandoen uiteindelijk ook onszelf schaadt. De keuze is nu dus aan ons, aan jou!

Uit het boek: Een mystieke reis langs de getallen. Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk.

Meer over Aquarius

Meer over Transformatie

Holistische Leergangen