Het leven…. een mysterie?

Evolutie van de mensheid, van de aarde, van de kosmos speelt zich altijd af en is oneindig. Het uiteindelijke doel van de kosmos is om zich zonder grenzen uit te breiden, te veranderen en naar een hoger bewustzijn te evolueren. De kosmos heeft een eigen bewustzijn en wij maken daar als mensheid en als individu deel van uit. Welk perspectief we ook kiezen om vanuit te leven, de kosmos is nog steeds wat het is.

Kennis van de kosmische regels of de richtlijnen van het “goddelijke plan” kunnen ons helpen als we bewust willen deelnemen aan het spel op aarde. Er bestaan boeken met regels die voor iedereen zouden moeten gelden, de Bijbel is zo’n boek maar ook de Purana’s in India. Deze bevatten strikte regels voor bijna iedere situatie in het leven, maar worden door veel mensen als te dogmatisch en benauwend ervaren. Toch zijn er wel dynamische richtlijnen te bedenken, die onze vrije wil minimaal beperken. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met het onzichtbare kosmische plan, dat de basis is voor ons leven en deelname is uiteraard op vrijwillige basis. Dit zijn richtlijnen voor wezenlijke deelname aan het spel dat we “Leven op Aarde” noemen:

1. De Kosmos ontvouwt zich via ons

De Kosmos is opgebouwd uit onpersoonlijke krachten, energietrillingen in voortdurende beweging, die gerelateerd zijn aan iedere gebeurtenis. Ze zijn niet voor of tegen ons, niet goed of slecht. Zijn ze de gevolgen van oorzaken en veroorzaken zelf weer een gevolg. Het ontdekken van onze ziel is hetzelfde als ons onpersoonlijke zelf vinden.Via onze ziel hebben we toegang tot de onzichtbare energetische krachten die de kosmos ondersteunen. Ons ego, als menselijke tegenhanger van onze ziel of hogere Zelf,  vat alles persoonlijk op en dat beperkt zo onze wezenlijke deelname. Hoe meer we erin slagen het leven niet persoonlijk op te vatten, en een situatie in ons leven niet als goed of slecht, makkelijk of moeilijk beoordelen, hoe makkelijker het leven door ons heen stroomt. We worden dan getuigen van ons leven en verwonderen ons over alles.

2. Voel de wereld in plaats van haar te willen begrijpen

Het is niet mogelijk ons naar heelheid te denken. Als we voelend in het leven staan, kunnen we leren op onze gevoelens te vertrouwen en alleen dan weten we wat zich in ons ontvouwt. Heel zijn vraagt om een heel specifiek gevoel: ik ben mezelf genoeg. Als je dat innerlijk voelt, is de wereld ook genoeg. Voel je echter, ik ben mezelf niet (goed) genoeg, dan zal de wereld altijd in gebreke blijven. Je zult dan steeds denken dat je iets mist, waardoor je geen vervulling ervaart. Dat is de bedoeling achter de transformatie-oefeningen in deze Leergang. Ook heb je geleerd dat je je ziel kunt ervaren met behulp van je lichaam. Door naar je lichaam te luisteren kun je al voelend de zekerheid krijgen dat je zelf goed en genoeg bent.

3. Volg je diepere gevoel

Als je je opnieuw met je zielsgevoel verbindt en stap voor stap je weg voelt, vergroot je je bewustzijn. Je gaat dan ook aanvoelen wie je werkelijk bent. Onze ziel anticipeert op wat we zien en geeft aanwijzingen op ons pad, zo leidt ze ons op een subtiele manier. Als je alert bent en je afstemt, voel je een bepaalde trilling bij datgene wat je moet doen: het voelt goed, aantrekkelijk, opwindend, prettig en uitdagend tegelijk.  Let ook op je dromen en visioenen. Als je hiervoor openstaat, kun je de aanwijzingen van je ziel volgen, je laten leiden door je zielsgevoel, inspiratie en synchroniciteit. Dan leef je vol vertrouwen vanuit innerlijke vrede en volg je jouw intuïtieve ingevingen, dromen en synchrone gebeurtenissen als de leidraad op je pad.

4. Laat  de stroom ongehinderd zijn gang gaan

Als je je ziel eenmaal hebt gevonden en gaat leven vanuit je hogere Zelf, is het zinloos om vanuit een inspanning op persoonlijk niveau te gaan handelen. Als je eenmaal zelfbewustzijn hebt, weet je dat het zinloos is om te proberen het leven te beheersen, te controleren, besturen en jezelf in te dekken tegen risico’s of mogelijke gevaren. Dat zijn allemaal denkbeelden die je beter los kunt laten, zodat je mee kunt gaan met de natuurlijke stroom van het leven. Het universum ontvouwt de werkelijkheid, onze enige taak is het planten van zaadjes. Gebruik het principe van verandering om je leven fris en vernieuwend te houden. Als je leeft vanuit de overtuiging, dat de levensstroom zich altijd vernieuwt, vermijd je weerstand, stagnatie en angst voor de toekomst.

5. Alles en iedereen is met elkaar verbonden in energie

Op het niveau van de ziel, verandert het Zelf. Het verliest zijn grenzen en gaat mee met de stroom van het leven. Als je meegaat met die stroom ontdek je dat al het andere een reflectie is van jezelf. Dan is de pijn van anderen jouw pijn, dan heb je geen vijanden en ontdek je dat alle mensen door liefde met elkaar verbonden zijn en voel je je met alle anderen verbonden. Dan gaat het niet meer over eigenbelang, niet mee over “ik” en ‘mij’ maar over “ons”, het collectief bewustzijn, waarin we allemaal verenigd zijn. Praktisch gezien betekent dit, dat je overeenstemming, consensus en verzoening nastreeft.

6. Wacht net zo lang tot je voelt wat je intentie is

Wachten lijkt een passieve daad, maar dat is niet zo. Op de juiste manier wachten vraagt om onderscheidingsvermogen. Je keert naar binnen en onderzoekt wat goed of juist voelt en wat niet. Als je voelt wat je werkelijke intentie is raak je gemotiveerd om een idee energiek en met passie vorm te geven in je leven. Die intentie is wordt dan gevoed door een vonk, die alles in beweging zet, als je precies weet, zonder enige twijfel, wat je wilt doen. Dan wordt je gemotiveerd en geïnspireerd en kan je je energie gaan richten.

7. Leef  vanuit inspiratie

Bewustzijn bevat helderheid, zuiverheid en verwondering. Maar zelfs iemand met een hoog bewustzijn krijgt die eigenschappen niet vanzelf.  Bewustzijn vraagt ook om een heldere intentie en daarom is vragen om inspiratie zo belangrijk om al je innerlijke gaven aan het licht te brengen en te ontwikkelen. We hebben al gezien dat je ziel je aanwijzingen geeft om jouw verborgen potentieel te ontdekken. Wat hierbij belangrijk is, is dat jij en je ziel samenwerken om het pad van de hoogste mogelijkheden de bewandelen. Jouw leven is een samenwerking tussen je persoonlijkheid en je ziel, wat inhoudt dat jij vraagt en je ziel levert.

Iedere stap die je zet in je leven is een deel van het proces. In het hier en nu vraagt het leven om aandacht, opmerkzaamheid, betrokkenheid en deelname. In het huidige moment is de enige plaats/tijd waar vernieuwing mogelijk is, omdat alle boodschappen nu worden ontvangen. Nieuwe uitdagingen dienen zich voortdurend aan en kunnen niet worden genegeerd. Bij iedere stap moet je bewust je oordelen, vooroordelen en belemmerende overtuigingen achter je laten en je doelen loslaten. Dan creëer jij ruimte om je op ieder moment naar alle kanten te bewegen en heb je een volledige vrije wil.

8. Leef je licht

Als je voortdurend aan jezelf werkt en, zoals we ook in de Transformatie Leergang doen, de betekenis  hebt gevonden van leven vanuit wat we ons “ hogere Zelf “ noemen, leef je het hoogst bereikbare, dan ontdek je deze verheffing, waardoor je steeds meer licht in je geestelijke- en fysieke lichaam trekt. Dan breng je ook de frequentie van je fysieke lichaam omhoog, dan leef je je licht en sta je open voor alle signalen die zich aandienen vanuit de kosmos. Dan word je ook geleid op je pad.

Laat je diepere gevoel je leidraad zijn op je pad, niet je emoties, je angsten of belemmerende overtuigingen. Soms is daar moed voor nodig, maar dat heb je. Je weet dat je naar deze planeet bent gekomen om een taak te vervullen, en die taak komt eraan. Jij bent een lichtdrager, en ook al weet je vaak nog niet precies hoe je dat vorm wilt gaan geven in je leven, vertrouw erop dat je dat bent en ga stap voor stap, laat je leiden.

9. Ontdek je eigen mysterie

Door ons op onze persoonlijke evolutie te richten, verliezen we ons niet meer in een leven van dag tot dag als een overlevingsstrategie. Het doet er niet toe welke uitdaging op je pad komt, het maakt deel uit van je plan en je ontwerp, zodat je in staat bent te evolueren.  Het is ware levenskunst als we kunnen leven in het hier en nu maar ons er tegelijkertijd van bewust blijven dat het universum zich door ons heen ontvouwt en wij door afstemming op onze ziel, op ons hogere Zelf en de hoogst mogelijke frequenties ons hoogste potentieel kunnen vervullen en richting geven aan dat proces. Als je voor moeilijkheden staat, vraag om hulp. Je moet het wel zelf doen, maar hoeft het niet alleen te doen.

Bronnen: De Transformatie Leergang

Nieuw Numerologie boek

©Marleen van Wegberg