PASEN IN DEZE TIJD

Het Paasfeest gezien in het licht van deze tijd laat ons de grote creatieve mogelijkheden zien die kunnen ontstaan als we werkelijk gaan leven in overeenstemming met de kosmische wetten van universele liefde, als dragende kracht van de gehele schepping. Pasen staat dan symbool voor het ‘nieuwe leven’, de verrijzenis van de geestelijke mens, die ontstaat door de co-creatie van het mannelijke- én het vrouwelijke Christusbewustzijn in onszelf, als mens op Aarde.
Lees meer over Pasen in deze tijd