Het getal 13, een ongeluksgetal of….?

Het getal 13 wordt vaak gezien als een ongeluksgetal omdat haar werkelijke betekenis niet algemeen bekend is. Het is een getal met een bijzondere betekenis en verbonden met de dood en transfiguratie- de dood als we ervoor kiezen om de “oude’ manier van leven gebaseerd op uiterlijkheden te blijven volgen; transfiguratie als we ervoor kiezen om onze aandacht 180 graden te draaien en onze binnenwereld als uitgangspunt te nemen voor onze persoonlijke- en spirituele ontwikkeling. Het Bijbelse boek “Openbaringen” omschrijft deze transfiguratie als “ Het nieuwe Jerusalem”.

Meester Jezus was de dertiende discipel, degene die volledig meester was over zijn geest en lichaam en daardoor de Heilige Geest kon ontvangen om het mogelijk te maken dat het bewustzijn van de mensheid verhoogd kon gaan worden. Een nieuwe dageraad in de evolutie van de mensheid, als onderdeel van de Kosmos en de kosmische blauwdruk voor evolutie. Door het ontwaken in deze onder het getal 12 vrijgekomen vibratie van overgave kan de verlichting die het getal 13 in zich draagt vrijkomen en zal zoals Johannes zingt “God alle tranen drogen” omdat alle eerdere ervaringen verdwijnen in deze hoge staat van bewustzijn.

Door het ontwaken in de werkingen van ons menselijke lichaam en de identificatie ermee groeit het bewustzijn dat wij veel meer zijn dan alleen een lichaam met de daarmee samenhangende behoeften en belangen. Er groeit een herkennen hoe in en door de begeerten heen een diep verlangen naar werkelijke vervulling ons voortdrijft. Dan worden we waarlijk een nieuwe mens, niet als een statisch begrip maar een mens in voortdurende ontwikkeling en openbaring.

Uit het boek: Numerologie, een mystieke reis langs de getallen.

Meer over mystieke scholing

Meer over de mystieke aard der getallen