De planeet van de vrije wil

Deze planeet Aarde is onze plek om te ervaren en groeien als ziel, vooral omdat dit een plek is waar we onze vrije wil kunnen aanwenden om voor het ene of het andere te kiezen. Wanneer onze wil wordt geleid door ons hart en de liefde, mededogen en zorg voor anderen zijn we in staat om de meest basale problemen op aarde op te lossen. Maar op dit moment is dat collectief nog niet zo, daarom ontstaan er nog steeds oorlogen en heeft het milieu zo te lijden van ons handelen.

Alles dat zich op Aarde afspeelt is van invloed invloed op het universum en de kosmos. Daarom zijn er nu ook bepaalde kosmische beschermingsmechanismen actief, omdat ons niveau van bewustzijn nog niet zodanig is dat we als mensheid op een liefdevolle en respectvolle wijze kunnen omgaan met bepaalde technologieën, waardoor we nu (nog) geen contact kunnen maken met de talloze andere levensvormen in ons universum. Als we op dit moment dat contact zouden krijgen, zouden velen van ons de neiging hebben om vanuit hun zelfzuchtige motieven deze andere levensvormen tegemoet te treden, zoals zoveel levensvormen op Aarde nu ondervinden, denk aan de natuur en de dieren.

Onze waarden en het helen van de mensheid

Op het moment dat aandacht,  liefde en mededogen onze belangrijkste innerlijke waarden worden, zijn we als mensheid in staat om de meest basale problemen op te lossen. Problemen als armoede, honger, milieuvervuiling e.d. horen niet bij een ontwikkelde beschaving. Als we vanuit deze innerlijke waarden en vanuit eenheidsbewustzijn respectvol omgaan met elkaar en met de natuur, zal de mensheid zichzelf helen en zich meer collectief bewust gaan worden van haar goddelijke kracht.  Pas dan zullen we ook op grotere schaal toegang krijgen tot het universum. De aarde is een belangrijke planeet voor de kosmische gemeenschap, er zijn talloze processen die zich rondom de aarde voltrekken. Verschillende buitenaardse beschavingen verwerken ook aspecten van hun ontwikkeling in hun verwantschap met de Aarde.

Als wij keuzes maken is het belangrijk om er bij stil te staan vanuit welke innerlijke waarden we deze maken. Tevens om na te gaan in hoeverre onze wil wordt geleid door ons ego of door onze ziel of hogere Zelf. Als onze wil vrij is van eigen belang, van belemmerende (denk) patronen zoals oude overtuigingen, van “moeten” en van niet verwerkte (emotionele) pijn, pas dan is ze werkelijk vrij om open te staan voor “dat wat wil”, de vrije stroom van energie die door ons heengaat vanuit de Kosmos, de liefde die alles en iedereen met elkaar verbindt.

Bron: Leergang Mystieke Scholing

De vijfde dimensie