Vrede op aarde..?

Het lijkt alsof we ver af zijn van verbroedering en vrede. Zeker in deze tijd zijn we vaak geneigd meer aandacht te schenken aan verschillen dan aan overeenkomsten tussen mensen, groeperingen, landen en religies. In de overgangstijd naar het Aquariustijdperk zien we dat polarisatie juist toeneemt. Polarisatie is gebaseerd op angst, angst dat er niet genoeg is voor iedereen, angst voor onderdrukking, angst dat er niet genoeg ruimte is om onszelf te kunnen zijn. Dat we niet meer kunnen leven in overeenstemming met onze innerlijke waarden.

Het is zeker nu een grote uitdaging om deze angst los kunnen laten door in te gaan zien dat er genoeg is voor iedereen. Dat je geen gelijk hoeft te hebben met betrekking tot je eigen visie en waarden. Dat alle groepen uit verschillende culturen, rassen en religies bestaansrecht hebben. Vrede staat of valt met anderen kunnen accepteren zoals ze zijn en in hun eigen waarde kunnen laten. Dan kunnen we ook zelf contact blijven houden met onze innerlijke waarden, onze essentie, met ons eigen hart.

Niet meer strijden

We hoeven geen strijd met elkaar aan te gaan om elkaars normen en waarden te weerleggen. Want uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar dezelfde dingen; liefde, verbinding, acceptatie, waardering en bestaansrecht.  Er is in principe ruimte genoeg om dit naast elkaar te laten bestaan. In de dialoog kunnen we elkaar beter leren kennen en verstaan.  Verschillen kunnen ook een bron van inspiratie zijn en ons verder brengen in het openen van ons hart.  Onze onderlinge verschillen weerspiegelen in wezen de verschillende aspecten van God in de dualiteit op Aarde.

De toenemende polarisatie is een gevolg van het groeien van het bewustzijn van de mensheid.  Als het licht (bewustzijn) toeneemt, nemen de donkere krachten (onbewustzijn, angst, boosheid) evenredig toe in de dualiteit waarin we leven. Een noodzakelijke periode in de evolutie van de mensheid en deze planeet. De oude structuren van macht en egobewustzijn zijn hun kracht aan het verliezen, ook al lijkt dit nog niet altijd zo te zijn.

Overgang naar een nieuwe wereld

Toch herrijst ook gelijktijdig een nieuwe samenleving, een nieuwe wereld en vorm van zijn die gebaseerd is op broeder-zusterschap en op de waarden van het hart. En dat is hoopvol. Het maakt het niet altijd makkelijker of de gevolgen ervan op menselijk niveau minder erg. Het  kan wel een breder perspectief geven en ook een bemoediging zijn op het niet op te geven en niet mee te gaan in gevoelens van angst en machteloosheid.

In contact blijvend met ons eigen hart zijn we in ook staat om van binnen uit een oplossing te vinden voor onze eigen dilemma’s in de dualiteit. Om ons bewust te worden van onze innerlijke waarden en onze eigen unieke missie in deze wereld te realiseren. Wat zijn onze echte waarden, verbonden met onze hart en ziel? Hoe kunnen we deze leven en vormgeven in deze verwarrende overgangstijd naar het Aquariustijdperk?

Vragen om bij stil te staan in deze Kersttijd.
Kunnen we elkaar bestaansrecht gunnen, en toch ook onszelf blijven?
Als we elkaar hierin kunnen vinden en vrede in onszelf vestigen,
dragen we ook bij aan saamhorigheid en verbinding met elkaar en alles dat leeft.
Vrede op Aarde begint in onszelf.

@ Marleen van Wegberg

Vrede en vreugde in het bestaan vinden begint bij jezelf.