Thema bijeenkomst ‘Mens-zijn in het Aquariustijdperk’

Wat betekent het om mens te zijn in deze tijd?
Kunnen we de verbinding met onze essentie nog voelen in de hectiek en chaos van alledag?
We verlangen vaak naar een diepere verbinding met anderen, maar waar is die te vinden?

Op dit moment klopt je hart en haal je adem.
Het lijkt zo vanzelfsprekend,
maar als je even stil bent bij je zelf
merk je dikwijls de onrust en het gevoel opgejaagd te worden.
Misschien hoor je innerlijk een vraag: ‘Wie ben ik en waarom leef ik?’
Wie eerlijk naar zichzelf durft te kijken en op zoek gaat,
ontdekt dat deze innerlijke zoektocht het leven tot bloei brengt.
En wat tot bloei komt gaat vruchten dragen.

Op deze middag staan we samen stil bij de betekenis van deze tijd en bij de vraag waarom we juist nu leven.  Als een mens van geest, ziel en lichaam… aanwezig in deze wereld in deze tijd. Hoe verhouden we ons hiertoe en hoe kunnen we de huidige ontwikkelingen zien in een groter verband en vanuit een hoger perspectief? Wat is de betekenis van oorlogen, armoede en de nadruk die er ligt op materieel gewin en macht en waar staan we innerlijk zelf in deze schijnbare chaos? Zijn wij als individu van enig belang in een tijd die in het teken lijkt de staan van de strijd tussen licht en duisternis?

Als we herkennen dat we deel hebben aan de mensheid en een wereldburger zijn, hoe gaan we dan met de huidige samenleving om en met wat dit in ons aanraakt? Wat betekent het om als mens de alomtegenwoordigheid van God door de hele natuur heen te (h)erkennen en vanuit dat perspectief in het leven te staan?

Veel vragen die ons kunnen leiden tot het vinden van onze eigen waarheid als mens van deze nieuwe tijd, die ook een groot geschenk in zich draagt. Een verdiepende dag met uitwisseling en meditatie. 

Kosten:  €44,00 pp.

Zie voor data de agenda.