Proces van ontwaken

Wij hebben al eerder gesproken over het proces van ontwaken, waarin we langzamerhand tot de ontdekking komen dat we ten diepste een goddelijke essentie in ons dragen. Velen van ons zijn dit besef van het goddelijke en het contact ermee kwijtgeraakt in hun leven. De weg naar herstel en heelheid is individueel mogelijk geworden en werd ons voorgeleefd door Jezus van Nazareth, die tijdelijk de Christusenergie via de heilige Geest mocht dragen. In zijn leven en sterven werd duidelijk hoe de goddelijke vonk tot uitdrukking kan worden gebracht in een menselijk wezen.  Nu, in dit Aquariustijdperk kan ieder mens het Christusbewustzijn in zichzelf realiseren, als hij daar bewust voor kiest.

Ontdekken van het Christusbewustzijn in onszelf

In het proces van volledige aanvaarding en overgave aan ons hogere Zelf als leidend in ons leven, ontdekken we God of ‘het goddelijke’  als een kracht in onszelf. Dit noemen we ook wel het ontwaken van het Christusbewustzijn: de vereniging van het hogere denken en het diepere voelen in onszelf. Dit is het kosmische huwelijk van de mannelijke geestkracht in de vrouwelijk vormgeving,  in liefde, ontvangenis en in acceptatie. Uit dit kosmische huwelijk wordt de Christusenergie in onszelf geboren. Anders dan in het verleden, waarin we Christus vooral als een kracht buiten onszelf zagen, leidt het in ons aanwezige Christusbewustzijn ons steeds verder in de Liefde. Via onze persoonlijkheid kunnen we ons karma transformeren en door de ontwakende liefdeskracht in onze ziel gaan we als van nature ons licht, ons bewustzijn  uitstralen naar anderen.

‘De Christus’ is een kosmisch principe

Dit principe kan zich manifesteren via een wezen dat zich intens voorbereid heeft om het te ontvangen, zoals meester Jezus; maar een mens, hoe uitzonderlijk ook, kan niet de Christus zijn, hij kan niet de incarnatie van God zelf zijn. Christus als kosmisch principe heeft nooit een fysiek lichaam aangenomen en zal het ook nooit kunnen aannemen, hij kan geen mens worden, hij komt alleen in de zielen en de geesten die bereid zijn om met hem te versmelten en zich daar toegewijd voor openstellen. Zo is hij alle grote spirituele meesters van de mensheid die we kennen binnengegaan, en ook bij vele anderen die we niet kennen. Christus is en blijft een geestelijke kracht. En Jezus, net als alle andere ingewijden, moest een lange weg afleggen vóór de geest van Christus in hem kon neerdalen.

Eenheidsbewustzijn

Als hij Jezus Christus werd genoemd, was het niet omdat hij de Christus was, maar omdat hij Christusenergie had ontvangen daar hij het hoogste bewustzijn bezat van de aanwezigheid van God in zichzelf. Het is dus dit bewustzijn dat de mensen kunnen ontwikkelen tot ze versmelten met God om op een dag zoals Jezus te kunnen zeggen: ‘Mijn Vader en ik zijn één’. Hiermee wordt symbolisch bedoeld dat het eenheidsbewustzijn is bereikt, een staat van bewustzijn waarin de krachten liefde en wijsheid volledig zijn ontwaakt in een mens en worden toegepast in het handelen vanuit het perspectief dat alles en iedereen met elkaar is verbonden. Het wenkend perspectief voor ons allemaal in het Aquariustijdperk, om te kunnen groeien naar vrede in onszelf en op Aarde.

Bron: Mystieke scholing

Meer over het Christusbewustzijn

Betekenis van Goede Vrijdag

Aquariustijdperk