De Twaalf Heilige Nachten

Vanaf Kerstavond tot aan Driekoningen op 6 januari is een periode van bezinning, die twaalf dagen en nachten duurt. Deze periode wordt ook wel de Twaalf Heilige Nachten genoemd, waarin de sluiers met de geestelijke wereld dunner zijn, waardoor we innerlijk makkelijker de boodschappen vanuit spirituele dimensies kunnen horen. Het is dan ook een goede periode voor meditatie, reflectie, oude processen afronden en om nieuwe voornemens voor het komende jaar te maken.

Driekoningen of Epifane is een christelijke feestdag. Volgens oude legenden kwamen op deze dag drie wijzen (mystici) uit het Oosten de pasgeboren Jezus vereren met geschenken: Melchior, Balthazar en Caspar. Melchior was een oude man die Jezus goud aanbood; Balthazar een donkere Afrikaan die Hem mirre schonk, en Caspar een oosterse jongeling die wierook gaf. Pas later zijn deze drie wijzen in de christelijke traditie veranderd in drie koningen.

 

Mystieke betekenis van de wijzen
Vanuit een mystieke invalshoek bezien kunnen we deze wijzen ook zien als aspecten van ons zelf; ze hebben een mystieke, verborgen betekenis.

  • Melchior betekent ‘Koning van zijn stad’ en symboliseert de koning in ons. Het bewustzijn dat leiding geeft aan ons leven.
  • Balthazar betekent ‘God beschermt’ en symboliseert de priester in ons die de persoonlijkheid en de ziel verbindt.
  • Caspar betekent ‘Schatbewaarder’ en symboliseert de mysticus in ons, die vormgeeft aan ons leven.

Deze wijzen waren hoog ontwikkelde zielen die Jezus bij zijn incarnatie vergezelden om hem bij zijn geboorte te beschermen en hem en zijn ouders in staat te stellen om tijdens hun verdere aardse leven in een hoge trilling te blijven en hen zo te ondersteunen bij het leven op Aarde. De koning, de priester en de magiër corresponderen met respectievelijk, het hoofd, het hart en de handen. Hun attributen zijn kennis, liefde en daadkracht. In de natuurlijke mens zijn deze drie innerlijke aspecten gericht op de persoonlijkheid. Dat gaat veranderen zodra zij zich in dienst gaan stellen van het hogere Zelf. Dan worden kennis, liefde en daad gemanifesteerd vanuit een ander bewustzijn, waardoor ze kunnen transformeren in goud, mirre en wierook.

Hoofd, hart en handen zijn, als zij geleid worden door het hogere Zelf, de magische geschenken die ons worden gereikt om ons Licht te laten schijnen in de wereld. Het Licht op Aarde brengen, waar de geboorte van het kindje Jezus ons toe uitnodigt. De geboorte van de nieuwe mens in onszelf, in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk.

Lees meer over mens zijn in deze tijd