Geld en liefde….gaat dat samen?

Tegenwoordig staat de geldvraag regelmatig centraal in het publieke debat. Schandalen veroorzaakt door een onbeheerst zelfzuchtig materialisme worden onthuld door het krachtige licht van de zevende straal, die de publieke opinie aanzet tot het eisen voor transparantie. We kunnen de oude, verborgen manieren om geld te manipuleren terugzien in veel nieuwsberichten, ontwikkelingen op geldmarkten en in de digitale wereld. Tegelijkertijd is er in spirituele kringen vaak afkeuring merkbaar ten opzichte van geld, als iets dat alleen verbonden zou zijn met de materiële wereld en dus geen spirituele waarde in zich zou kunnen dragen.

Wat is geld?
Maar, wat is geld eigenlijk? Geld is solide, het vertegenwoordigt kostbare metalen, goud en zilver. Geld verschaft ons de materiële aspecten van het leven; voedsel, onderdak, kleding. We denken er meestal in materiële termen aan, als een middel waarmee we dingen kopen, ons bezit kunnen vergroten, waarmee we ons veilig wanen in het menselijke bestaan. Het papiergeld maar ook de bankpasjes die we gebruiken vertegenwoordigen goud dat is opgeslagen op een plaats die we niet kunnen zien, geld is dus ook gebaseerd op vertrouwen. We kregen te horen dat het er was en is en daar gaan we van uit.

Geld is een reflectie van universele liefde
Sri Aurobindo zei: “Geld is het zichtbare teken van een universele kracht, en deze kracht in zijn manifestatie op aarde is onmisbaar voor de volheid van het uiterlijke leven’. In zijn oorsprong en in een ware handeling is geld verbonden met het goddelijke, als een dragende kracht van al het leven. De verbindende en dragende kracht van liefde houdt alle dingen bij elkaar en uiteindelijk gaat het dus niet om het geld zelf, maar om die liefde. Al zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Geld in liefde aangewend laat het leven stromen in de materiële wereld, als een reflectie van de universele stroom van liefde vanuit de Bron, de oorsprong van de schepping.

Tijd voor verandering
Het huidige financiële systeem is rijp voor verandering omdat ook steeds meer  ‘gewone mensen’  zich gaan realiseren dat de stroom van goederen, diensten en kapitaal in de vorm van leningen en beschikbaar geld is geblokkeerd en afgedamd door corrupte, machtige zelfzuchtige individuen en bedrijven die zich ook gesteund weten door politieke partijen. Er is veel pijn in ons collectieve bewustzijn als gevolg van de economische crisis en de rol van banken daarbij wat resulteerde in het verlies van vele huizen en banen. Ons gevoel van veiligheid en vertrouwen werd daarmee op grote schaal geschaad maar we zijn ons ook meer bewust geworden van de intenties en waarden van de instellingen die ons geld beheren en de grote macht van een kleine groep bedrijven en financiële instellingen. In dat licht biedt deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk ons ook een geweldige kans om onze waarden te heroverwegen en ons denken over geld en oude gewoonten te veranderen. Om wegen te vinden om geld in te zetten als een middel om liefde te laten stromen in de materiële wereld.

We kunnen er bewust voor kiezen om de stroom van de geldenergie te herstellen en aan te wenden ter ondersteuning van waarden die in verbinding staan met het grotere geheel: de aarde, de mensheid, de dieren, het milieu. Kortom, het gemeenschappelijke belang van de aarde en al bewoners voorop stellen en en geld dienstbaar maken aan die eenheid. Geld zien en gebruiken als een middel om universele liefde te laten stromen in de dualiteit op deze planeet Aarde.

©M. van Wegberg