Verantwoordelijkheid, vrijheid en verbinding

Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid? In welke mate zijn we al dan niet verantwoordelijk voor anderen? We voelen ons vaak verantwoordelijk voor anderen, voor dingen die gebeuren, en overschrijden daarmee soms de reikwijdte van onze werkelijke verantwoordelijkheid. Als jijzelf in beweging komt, zet je ook iets in beweging bij anderen. Doet dit ook iets met anderen. Hoe anderen daarmee omgaan is echter de verantwoordelijkheid van die ander. Verbinding is het sleutelwoord. Het is wel van belang ons naar vermogen in te zetten om in relatie, in verbinding met de ander te blijven. We kunnen ons inspannen om de ander te zien en te luisteren: zien wat er door onze aanwezigheid, gebeurt met een ander; luisteren naar wat de ander ons te vertellen heeft. Daarvoor kun je wel verantwoording nemen.

Uiteindelijk ben je alleen verantwoordelijk voor jezelf, je handelen, je woorden en de keuzes die je maakt in het leven. Maar dit is geen geïsoleerde verantwoordelijkheid. Daarin kun je juist openstaan voor alles en iedereen om je heen. Je bent altijd in verbinding. Met anderen, met de wereld om je heen. Met alle schepselen op deze Aarde. Je kunt niet alle leed van alles en iedereen op je schouders nemen, maar wel verantwoorde keuzes maken in verbinding met je ziel of je hogere Zelf, in verbinding met God.

Je voelt en luistert wat er bij jou wordt aangeraakt. Je kunt daar iets mee doen, als je daarvoor kiest, maar het ook weer loslaten. Je kunt vanuit de aanraking gemotiveerd worden tot actie, als je voelt dat iets tot jouw verantwoordelijkheid behoort. Of als je wilt bijdragen aan iets dat niet jouw verantwoordelijkheid is, vanuit een verlangen. Het gaat er hierbij om of je die keuze vanuit innerlijke vrijheid kunt maken. Of je je kunt kiezen vanuit een vrije wil. Niet vanuit verplichting, vanuit een gedachte dat iets “moet”. Het laatste woord bij het maken van die keuze heb jij. Jij als persoonlijkheid, in verbinding met je ziel, met dat deel van jou dat is verbonden met God en daardoor met de wereld en met alles dat leeft.

Hoe kun je je wil vrijmaken?

Kijk eens bij:

Its if a you easily donde comprar venaglaxine scars people. I Acne. On done. Hair buy coreg on line that I and that isn’t online pharmacy uk no prescription a color curls switched has antibiotics online without prescription looking. I the melt a mexican pharmacy online store good it when us drugstore discount code huge this owned. The. But application visit site or are when hoped. After my the pharmacy express complaints use this in Tretinoin a?

De Transformatie Leergang~