Het nieuwe dat geboren wil worden

Als we innerlijke onrust voelen, een gebrek aan verdieping of zingeving ervaren of ons eenzaam voelen in het bestaan is dit een signaal van onze ziel dat we niet leven overeenkomstig het diepste verlangen van onze ziel. Dit is als een zaadje in ons geplant om in dit leven te ontkiemen om tot volle wasdom te komen.  Als we hier onvoldoende verbinding mee kunnen maken, geeft dit vaak onrust, leegte en een gevoel van vervreemding van het bestaan. Dan kunnen we ons afvragen hoe we meer inzicht kunnen krijgen in onszelf en onze potentie, wat ons zou kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar ons ware zelf en onze levensbestemming.

Het ritueel van de Kerstdagen en jaarwisseling geeft ons ook een kans om te evalueren in hoeverre huidige werkzaamheden of bezigheden in overeen stemming zijn met onze hartewens. Een tijd om terug te blikken en vooruitkijken. Deze periode kan ons helpen opnieuw op onze hart en ziel af te stemmen. Om verdere verdieping te zoeken, niet (meer) passende werkzaamheden te beëindigen en nieuwe activiteiten te beginnen die meer in overeenstemming zijn met onze diepste wensen, verbonden met de bestemming van onze ziel. Wat is het nieuwe dat in jou geboren wil worden in 2023?

Transformatie Leergang

Meer weten over je ziel en levensbestemming?