Terug naar de Liefde

Talrijke mislukkingen op het vlak van de techniek, klimaat en het milieu hebben ons inmiddels wel geleerd dat de kennis van mentaal georiënteerde wetenschap zeer eenzijdig is. Veel mensen willen nu terug naar een liefdevolle omgang met elkaar, met de natuur en met moeder Aarde. Dit verlangen is altijd de eerste stap geweest naar het openen van de schatkamer die de mystieke geheimen van de gehele schepping bevat.
Ontwaken tot ons hoogste bewustzijn
We zijn als mensheid in de materie geplaatst, niet om er slaven van te zijn of haar te misbruiken, maar als middel om onze hoogste vermogens te ontwikkelen en ons hoogste bewustzijn te doen ontwaken.  Dit bewustzijn omvat veel meer dan alleen onze mentale vermogens. Deze hoopvolle ontwikkeling zal in de toekomst leiden tot een hernieuwde verbroedering en eenheid tussen de buitenwereld en de oude wijsheid die mysteriescholen nog immer bewaren en bewaken, geduldig wachtend op de tijd dat het bewustzijn van de mensheid er rijp voor is.
Lees meer: