Het wonder van je roeping

Als we onze aandacht naar binnen keren en stil durven staan bij onszelf, dan komen we bij een innerlijk weten, een roeping kun je het noemen, om datgene te doen waarvoor we hier op Aarde zijn gekomen. Soms is het niet meer dan een stille fluistering, een onrust misschien, een gevoel van onvervuld zijn dat maakt dat we verder zoeken. Verder trekken op het pad dat leidt naar waarheid. Je kunt het ook je bestemming noemen.

In die zoektocht kunnen we te maken krijgen met innerlijke transities, pijnlijke tijden van loslaten of eenzaamheid, maar toch trekt ‘iets’ ons door moeilijke tijden heen. Iets dat jou kent bij jouw naam. Dat je draagt en moed inspreekt als je het niet meer ziet zitten. Denkt dat deze weg te moeilijk is om te gaan. ‘Iets’ dat je brengt bij die omstandigheden of personen die jij nodig hebt om het niet op te geven, om te volharden en door de moeilijkheden heen te trekken. Dat ‘iets’ kun je ook je hogere Zelf noemen, een meeromvattende energie dan je ego of je persoonlijkheid. Een energie die via je ziel verbonden is met God of hogere Geestkracht.

Aquariustijdperk
In deze grote overgangstijd naar het Aquariustijdperk zal dit gevoel van bestemming of roeping steeds sterker worden. Je zult merken dat je wordt teruggebracht naar je ziel, je essentie, de reden van deze aardse incarnatie, iedere keer weer. Je kunt ervoor weglopen,  maar de het diepe gevoel van bestemming zal je blijven achtervolgen, net zolang tot je gehoor geeft aan je innerlijke roep. Het is sterker dan je ego, sterker dan je angst of weerstand. Het is zelfs meer en groter dan je huidige menselijke bestaan, omdat het een pad is dat je ziel al lang geleden heeft gekozen, al voor je incarnatie als mens op Aarde.

Als de roep van je ziel sterker is dan de krachten van je persoonlijkheid, dan heeft dat te maken met je bestemming, de reden van je bestaan op Aarde.  Vaak is er dan sprake van een innerlijk verlangen om bij te dragen aan de maatschappij, de wereld, het welzijn van anderen, op jouw unieke wijze.  Dan kun je op een gegeven moment niet anders meer dan daar gehoor aan geven. Hoe dan ook!

Maar op dit pad, in dit proces en in de pijn van alle obstakels die je moet overwinnen, ligt ook je grootste geschenk verborgen.  Als je afstemt op jouw roeping, de reden van je bestaan, dan vallen alle puzzelstukjes samen. Dan werkt de kosmos aan alle kanten mee om jouw roeping te vervullen. In het proces van gehoor geven aan deze innerlijke roep, de stem van je ziel, zul je ontdekken dat ‘wonderen’ echt bestaan, omdat synchroniciteit het gevolg is van afstemmen op het verlangen van je ziel. De eerste stap moet je echter wel zelf zetten door het inzetten van je wil en het handelen op basis van die vrije wil.  De diepste wens van je ziel.

Ontwaken in het Licht
Als je innerlijk ontwaakt en je gaat herinneren wie je werkelijk bent, wordt de potentie van je ziel geactiveerd. Wanneer je innerlijk klaar bent om je af te stemmen op je ziel ga je ten volle jouw bestemming leven: jouw unieke zielsenergie naar buiten brengen om bij te dragen aan het grotere geheel. Als een ziel zich bewust wordt van haar afkomst, heeft dat een groots effect op al het leven op aarde en in de kosmos. Zij is immers een vonkje van het grotere Licht, verbonden met alles dat bestaat! Hoe meer een mens zichzelf toestaat om te zijn wie hij is, hoe meer liefde en creativiteit gaat stromen en anderen inspireert om hetzelfde te gaan doen, vanuit grote toewijding en liefde.

 

@ M. van Wegberg

Ontdek je roeping

Leef je bestemming

Meer over Aquarius