Twaalf Heilige Nachten

Elk jaar kent jaargetijden die in de natuur zichtbaar zijn en een weerspiegeling vormen van perioden van innerlijke groei in bewustzijn. Elk nieuw jaar geeft een nieuwe fase van ervaringen en bewustwording aan, waardoor we ons verder kunnen ontplooien. De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn een fase waarin we kunnen loslaten wat niet meer dienstbaar is aan onze ontwikkeling om ruimte te maken voor het nieuwe, dat in ons geboren wil worden.

Twaalf Heilige Nachten

Vanaf Kerstavond tot aan Driekoningen op 6 januari is een periode van bezinning, die twaalf dagen en nachten duurt. Deze periode wordt ook wel de Twaalf Heilige Nachten genoemd, waarin de sluiers met de geestelijke wereld dunner zijn, waardoor we innerlijk makkelijker de boodschappen vanuit onze geest kunnen waarnemen. Het is een goede periode voor meditatie, reflectie, oude processen afronden en om nieuwe voornemens voor het komende jaar te maken. Dat de Kerstdagen zo vlak voor de jaarwisseling vallen, geeft aan deze gebeurtenis ook een extra betekenis.

De geboorte van Jezus (symbolisch de geboorte van een drager van het licht) wordt hiermee gerelateerd aan de geboorte van een nieuw jaar, een nieuwe periode, ook innerlijk, van groei en ontwikkeling. Deze bezinningsfase geeft ons de mogelijkheid om meer opening te maken voor ‘het nieuwe’ dat in ons geboren wil worden in het nieuwe jaar. Door oude processen af te sluiten, wordt ruimte gecreëerd  voor nieuwe geestelijke voeding. Elk jaar komen we zo dichter bij onze eigen hartewens en levensbestemming. Elk jaar komen we dichter bij onszelf en bij wat we werkelijk verlangen in ons leven.

Bewustwording van de diepte van menselijke relaties 

In deze periode van Kerstmis en de jaarwisseling kunnen we ook stil staan bij de kwaliteit van onze relaties, met name de relatie met ons zelf. Het is een periode van bewustwording van de diepte van onze eigen zelf en van onze contacten in de buitenwereld. We realiseren ons nu wie we missen, personen die zijn overleden of relaties die zijn beëindigd. We worden ons ook bewust van de relaties waarin we hebben geïnvesteerd, welke personen we hebben toegelaten in ons leven en welke mensen we hebben losgelaten, of graag zouden willen loslaten. We kunnen door het stil staan bij een relatie bewust kijken in de spiegel van deze relatie.

Onze relaties spiegelen ons altijd wat bij onszelf innerlijk speelt. Zij spiegelen onze eigen overtuigingen, onze diepste angsten en onze grootste vreugde. Wat vertelt een relatiespiegel ons over onszelf? Waardoor worden we innerlijk geraakt? Wat  hebben we nog te leren over onszelf in bestaande of toekomstige relaties? Wat kunnen en willen anders doen, welke belemmerende patronen kunnen we innerlijk transformeren naar stimulerende patronen? Door op deze manier te gaan kijken en (door)voelen kunnen we innerlijk de balans opmaken en desgewenst ook het jaar afsluiten, waardoor er nieuwe ruimte ontstaat voor andere patronen en relaties in ons leven.

Afstemmen op ons hart

Het ritueel van de Kerstdagen en jaarwisseling geeft ons ook een kans om te evalueren in hoeverre huidige werkzaamheden of bezigheden in overeen stemming zijn met wie we werkelijk zijn en wat we echt willen. Deze periode kan ons helpen opnieuw op ons hart af te stemmen. Om verdieping en zingeving te zoeken, niet meer passende werkzaamheden te beëindigen en nieuwe activiteiten te beginnen die in overeenstemming zijn met onze diepste wensen. Als we innerlijke onrust voelen, een gebrek aan verdieping of zingeving ervaren of ons eenzaam voelen in het bestaan is dit vaak een signaal dat we niet leven overeenkomstig onze levensbestemming. Dan kunnen we ons afvragen hoe we daar in het nieuwe jaar meer inzicht in kunnen krijgen, wat ons zou kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar ons ware zelf.

©Marleen van Wegberg