Medescheppers van een nieuwe Aarde

Verandering in de materiële, stoffelijke wereld, ook verandering van baan, relatie, huis, et cetera, is het resultaat van een innerlijk transformatieproces, een verandering in bewustzijn. Als deze bewustzijnstransformatie voltooid is, kan de uiterlijke wereld zich daarnaar gaan voegen. Als die innerlijke transformatie (nog) niet heeft plaatsgevonden en we trachten te creëren vanuit onze moeten-wil, roepen we vaak iets kunstmatigs in het leven, iets dat ons geen werkelijke vreugde brengt of niet blijvend is. We creëren  dan niet vanuit de diepte van onze essentie. De diepte van onze essentie of ziel spreekt tot ons in momenten van stilte en afstemming. In momenten van overgave en het niet meer weten.

Niet meer weten maakt vrij

Alleen wanneer je door de fase van ‘het niet meer weten’ gaat, kun je open staan voor iets nieuws. Zolang je ‘precies weet wat je wilt’, beperk je vaak de mogelijkheden die er zijn (op energetisch vlak). Het nieuwe waarnaar je zoekt (baan, relatie of wat het dan ook is waarnaar je verlangt) ligt niet op het vlak van het bekende, maar op het vlak van het onbekende. Om iets echt waardevols te creëren in je werkelijkheid is zelfacceptatie vele malen belangrijker dan het focussen van je gedachten of je wil. Je kunt niet iets blijvends en waardevols creëren dat je niet bent. Ook al reciteer je duizenden mantra’s en creëer je talloze positieve beelden in je voorstellingsvermogen, als deze niet aanhaken bij je ware innerlijke gesteldheid, creëren ze niets dan verwarring en twijfel (‘ik doe zo mijn best maar het lukt maar niet’).

Afstemmen op de Liefde

We kunnen leren om te scheppen vanuit zelfacceptatie en vanuit dat wat er al is.  Creëren is in wezen het licht in onszelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in onze innerlijke én materiële werkelijkheid. De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn, het mededogen en de liefde die je voor jezelf, voor anderen en voor de hele schepping kunt voelen, als je stil kunt zijn bij jezelf. Dit is niet ‘iets doen’ maar juist ‘iets laten’, iets loslaten en niet meer vechten tegen de realiteit.

Het is niet zozeer gelijk willen handelen, in actie komen, maar vooral openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste bestemming. Een bevredigende werkelijkheid creëren is je voortdurend afstemmen op de liefdesstroom in je hart, in verbinding met de Aarde. Je maakt daarmee contact door je innerlijke stilte op te zoeken. In je overgave aan liefde schuilen immense krachten. Als je echt creëert vanuit je hart en ziel, met zuiverheid van intentie, kun je niets anders creëren dan datgene dat is verbonden met liefde. De krachten die je leven gaan bewegen als je je openstelt voor liefde, kunnen wonderen teweeg brengen!

Medeschepper zijn

Juist nu in deze tijd kunnen we onze creatieve krachten, als mede-scheppers van de werkelijkheid op deze planeet, ook inzetten om wezenlijke veranderingen teweeg te brengen. Veranderingen die bijdragen aan een Nieuwe Wereld, gebaseerd op eenheid en compassie met alles dat leeft, met de gehele schepping. Juist nu is er een krachtige instroming vanuit de kosmos om ons te ondersteunen om werkelijke, structurele veranderingen vorm te gaan geven aan een oude wereld die niet meer voldoet, die staat te wankelen op zijn grondvesten.

Juist nu is het mogelijk om nieuwe creaties vorm te geven, vanuit een andere kijk op samenleven, mens en dier, mensheid en planeet, een nieuwe economie vanuit andere waarden. Niet langer gebaseerd op eigen belangen maar op gezamenlijkheid, vanuit compassie en eenheidsbewustzijn. Dat begint in het klein, in je naaste omgeving, in de kleine dingen, met jouw aandacht en jouw intentie, hoe je omgaat met anderen. Hoe je omgaat met jezelf. Het begint zoals altijd in onszelf en kan dan naar buiten toe uitstralen in de wereld. De tijd is nu rijp en jij bent nu nodig als bewuste co-creator van een Nieuwe Aarde die zich dan aan ons gaat ontvouwen.

Bron: Mystieke Leergang

Lees meer: De tijdsgeest van Aquarius