De Gouden Dageraad breekt aan

Op alle niveaus van ons bewustzijn vindt momenteel een grote zuivering plaats door de instroming van krachtige kosmische energie op een hoge frequentie vanuit de centrale zon naar de Aarde. We merken dat niet alleen in onszelf maar ook op het niveau van continenten, landen groeperingen, religieuze verbanden, samenlevingen etc. Deze enorme frequentiewijzigingen zetten ons aan om op een diep niveau extra te reinigen en opruimen. Veel komt nu aan het Licht, oud karma wordt op grote schaal uitgewerkt, relaties veranderen, de hele reikwijdte van onze onderlinge verbondenheid met anderen en de planeet Aarde verandert. Ons collectieve  bewustzijn verschuift, op krachtigere wijzen dan ooit tevoren, in dit jaar 2021. Het jaar van bevrijding.

Wij worden getransmuteerd als mens en als mensheid, verbonden met deze planeet Aarde, als wij daarvoor openstaan en toelaten dat niets hetzelfde blijft. We zoeken nu naar een nieuwe vorm, omdat de oude manier niet langer aansluit bij waarden als gezamenlijkheid en zorgdragen voor elkaar en de Aarde. Uiteindelijk zullen gezamenlijk als mensheid en Aarde naar een hogere frequentie verschuiven, zoals het vastligt in het kosmische Plan. Uiteraard heeft dat veel tijd nodig, in aardse begrippen. Maar de Gouden Dageraad van een nieuwe tijd breekt nu aan. En deze grote veranderingen beginnen zoals altijd in onszelf, in onze bereidheid om ons perspectief te veranderen en onze vrije wil af te stemmen op eenheid en mededogen, op de kwaliteiten van onze ziel en geest.

Meer over het Aquariustijdperk