De geest van de liefde in je relaties

Echte vervulling is alleen mogelijk als er sprake is van ware liefde. Ware liefde verandert moeilijke situaties en geeft ons leven diepere zin. Ware liefde is onvoorwaardelijk, stelt geen eisen of voorwaarden aan jezelf of aan een ander maar accepteert een persoon of een situatie zoals hij is. Ware liefde kan je voelen in je hart, kan je overspoelen als een golf, maar is ook blijvend. Ware liefde is onmetelijk en oneindig en de essentie van God, of de Bron. Boeddha omschreef ware liefde als Brahma, de bron van liefde. Als je daarin wilt verkeren kan je de Brahmavihara’s beoefenen: liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid.

Ze zijn de vier aspecten van ware liefde en ze zijn onmetelijk omdat ze steeds groter worden, naarmate je ze meer beoefent. Als je leert hoe je ze in  praktijk kunt brengen, kun je pijn, onzekerheid, eenzaamheid en gehechtheid in jezelf en aan anderen genezen. Ware liefde omvat deze vier aspecten. Ze zijn onderling met elkaar verbonden, je kunt ze niet los zien van elkaar. Als je de rust en de tijd neemt om met aandacht naar jezelf en je handelen te kijken in het licht van deze aspecten, neemt je liefde op natuurlijke wijze toe.

Het eerste aspect: Liefde

Ware liefde heeft heel veel met begrip te maken, zonder begrip is je liefde geen ware liefde. Je moet begrip kunnen hebben voor de behoeften en het streven van degenen van wie je houdt. Als je anderen of jezelf iets geeft wat jij of zij niet nodig hebben, is het geen ware liefde. Je moet heel goed leren luisteren en kijken zodat je weet wat je wel en niet moet doen of juist nalaten te doen, om de liefde stand te laten houden. Als we iemand echt begrijpen, kunnen we zelfs houden van iemand die ons pijn heeft gedaan.

Het tweede aspect: Mededogen

Mededogen is de intentie en het vermogen om lijden te verlichten en verdriet te verzachten. Mededogen houdt verbinding en betrokkenheid in. Met mededogen in je hart kan elke gedachte, elk woord en elke daad een wonder verrichten. Als je mededogen in je hart hebt kan je glimlachen tegen het lijden van anderen omdat je weet hoe je er verandering in kunt brengen, met jouw aandacht, kalmte en kracht.

Het derde aspect: Vreugde

Vreugde heeft vooral betrekking op je geest, het betekent eigenlijk: gelukkig zijn in het huidig moment. Veel kleine dingen kunnen ons vreugde verschaffen, de natuur, kinderen, een glimlach. Als je met open ogen en aandacht leeft ervaar je veel vreugde in je leven, kan je je daarmee verbinden en straal je dat ook weer uit naar anderen. Vreugde houdt geluk in en geluk omvat vreugde.

Het vierde aspect: Gelijkmoedigheid

Gelijkmoedigheid houdt in: niet gehecht zijn aan, loslaten en evenwichtigheid. Dit aspect is vaak het meest lastige om toe te passen in het dagelijks leven. Het betekent dat je niet hecht aan je emoties, aan je standpunt (wel of geen gelijk hebben/krijgen) of visie, aan je (voor) oordeel over anderen of over jezelf. Het houdt ook in dat je niet vasthoudt aan je eigen denkbeelden of voorkeuren, aan jouw waarheid.

Wat je dan wezenlijk doet is de grenzen tussen jezelf en de ander laten vervagen en uiteindelijk laten verdwijnen. Er is dan geen verschil tussen jou en de ander. Als je een ander wil begrijpen en werkelijk liefhebben, moet je je in die ander kunnen verplaatsen, en één met hem of haar worden. Als je de ander aan jouw voorwaarden wil laten voldoen, gaat de liefde dood, want zonder vrijheid kan liefde niet groeien en bloeien.  Met ware liefde kun je je eigen vrijheid en die van de ander bewaren. Maar de vraag blijft natuurlijk: Hoe doet ik dat dan?

De geest van de Liefde

In je contacten met anderen kan je kijken of de geest van liefde aanwezig is. Je kunt kijken hoe je reageert in situaties die je lastig vind, naar je emotionele reacties en je gedachten daarbij. Je kan jezelf vragen stellen daarover:  “Waarom reageer ik zo, wat wordt er kennelijk in mij geraakt? Kan ik het ook met andere ogen, de ogen van de liefde bekijken en van daaruit reageren?”

Relaties zijn heldere spiegels

Vanuit het oogpunt van de ziel gaan we relaties aan om te groeien. Relaties zijn in wezen bedoeld om je te herinneren aan het Goddelijke in jezelf. Op bepaalde momenten in je leven roep je bepaalde spiegels op om te helen, om die delen van jezelf onder ogen te zien die in het Licht willen komen. Gebruik die spiegels en kijk met open hart naar de weerspiegeling die ze je aanbieden. Wanneer jouw beeld in de spiegel begint te veranderen, zal je zien dat ook de spiegel begint te veranderen. Als jij verandert door de reacties die je laat zien op anderen, dan gaan ook jouw spiegels veranderen. Jij trekt dan andere mensen en relaties aan door anders naar jezelf te kijken.

Nieuwe relaties

Wanneer je inzicht verkregen hebt in het beeld van jezelf en je les hebt geleerd zal er een nieuwe relatie ontstaan. Soms eindigt de relatie, soms zal de relatie groeien naar een hoger niveau. Verwijder de spiegel niet, voordat je hebt gezien wat die spiegel reflecteerde, want anders zoek je weer zo’n zelfde spiegel om in te kijken. De spiegels die de gelegenheid tot verandering in hun weerspiegeling verwelkomen, zijn degenen die de meeste kans hebben om door te gaan naar de hogere niveaus. Vaak is daar begrip, mededogen en vergeving voor nodig. Dat laat zien hoe onvoorwaardelijke liefde in relaties in de nieuwe, hogere energie kan worden toegepast.

Bron: De Transformatie Leergang

Lees ook: Het geheim van de Liefde

Relaties in het Aquariustijdperk