Inwijding en eenheid

Alles is een

Voor een mysticus is het leven is een mysterie dat geleefd en innerlijk doorleefd moet worden om meer inzicht in zichzelf te verkrijgen. Het wonder van het leven wordt overal geopenbaard, als je kijkt met de ogen van je hart, met de ogen van de Liefde. Daarvoor is als allereerste diepgaande acceptatie nodig van wie je wezenlijk bent. Zonder oordeel over jezelf, vertrouwen op je wezenlijke aard en overgave aan je hogere Zelf. Meegaan met de stroom van het leven in een diep vertrouwen, waar het leven je ook heen voert.

Door het leven binnen in je te accepteren, kun je ook het leven buiten je gaan accepteren. Als je jezelf gaat aanvaarden zoals je bent, kun je alles gaan aanvaarden zoals het is. Tegelijk met de aanvaarding komt een diepgaande transformatie op gang, bedoeld om de eenheid tussen lichaam en geest te bewerkstelligen. Dit wordt het proces van inwijding genoemd.

Het innerlijke koninkrijk

“Als je van twee een maakt

en het innerlijke gelijk maakt aan het uiterlijke

en het uiterlijke aan het innerlijke

en wat boven is aan wat beneden is,

en als je het mannelijke

en het vrouwelijke tot een geheel maakt,

zodat het mannelijke niet mannelijk

en het vrouwelijke niet vrouwelijk is,

dan zul je het koninkrijk ingaan”   


Dit is een uitspraak van Jezus in het evangelie van Thomas. Het gaat in wezen over geen onderscheid maken. Het denken (verbonden aan het ego) probeert altijd onderscheid te maken om de wereld te begrijpen, te controleren. Maar in feite is er geen onderscheid, innerlijke en uiterlijk zijn betrekkelijke termen, net zoals mannelijk en vrouwelijk, boven en beneden. Alle grenzen en alle onderscheid is door mensen gemaakt, maar in werkelijkheid is het er niet. Voor het leven op aarde is het nodig om verdelingen aan te brengen, maar de werkelijkheid is ondeelbaar.

Als je bewust bent zonder denken, alleen waarneemt en ervaart, dan ga je boven de dualiteit uit en ben je “de twee te boven”, oftewel gelukzalig. Dan valt alle onrust weg en besta je eenvoudig, dan is er ook innerlijk eenheid. Dan ben je het koninkrijk Gods binnengegaan, het innerlijke koninkrijk waar het vrouwelijke mannelijk en het mannelijke vrouwelijk is, er is helemaal geen verschil. Als je innerlijk eenheid bereikt ben je ondeelbaar, heel, je bent compleet in jezelf, er ontbreekt je niets meer, je bent vrij en onafhankelijk.

Bron: Leergang Mystieke Scholing