Leergang Mystieke Scholing

Na een goede afronding van de Transformatie Leergang is er de mogelijkheid om door te stromen naar de Leergang Mystieke scholing. In deze inwijdende leergang wordt dieper ingegaan op het geestelijke voedsel en de vaardigheden die nodig zijn om naar een hoger bewustzijn te groeien. De instrumenten voor deze innerlijke ontplooiing zijn meditatie, contemplatie en reflectie. We ontdekken, ervaren en bespreken  de werking van kosmische wetten en de natuurwetten in onszelf als mens op Aarde. In de gezamenlijke bijeenkomsten delen we ervaringen en visie. Tussentijds ben je ook thuis weer bezig aan je ontwikkeling en stuur je thuisopdrachten in, waarop je individuele feedback ontvangt.

Je ervaart hierbij steeds vaker dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Je kunt daardoor je verlangens, emoties en weerstanden vanuit de persoonlijkheid steeds beter loslaten. De focus ligt nu op de geestelijke kant van je bewustzijn, waarbij je de aangereikte stof  vertaalt naar jezelf als mens op Aarde, maar ook als ziel in eenheid met haar goddelijke natuur. In deze eenheid voel je steeds vaker de verbinding met je hogere Zelf en wordt deze leidend op je pad. Vanuit deze verbinding ga je ook de hulp en leiding van de Grote Witte Broederschap ervaren en word je steeds meer dienstbaar aan de stroom van het Leven, op jouw unieke wijze.

Door deze mystieke scholing vind je middelen om het verborgene te onthullen, om innerlijke, sluimerende vermogens tot ontwikkeling te brengen.  Je stimuleert elkaar en schept je eigen ontwikkelingspad in samenwerking met anderen, waardoor je tot reflectie en verdieping komt. In de weerspiegeling herken je jezelf in anderen.  Samen ben je als vruchtbare grond waarop je kunt aarden, en je ontplooiing delen. Naast de afstemming op het hogere Zelf, is het delen met geestverwanten een onmisbare bron van inspiratie en verdieping.”

Thema’s in de Verdiepingsleergang

 • De mens(heid) als onderdeel van de Kosmos
 • Mystieke betekenis van symbolen
 • Onze ziel en haar vermogens
 • Boodschappen uit de Hemel
 • De macht van de gedachte
 • Overgangstijd naar de vijfde dimensie
 • De Grote Witte Broeder- en Zusterschap
 • Mens zijn in deze Aquariustijd, wat betekent dat?
 • Verdieping van ons Hogere Zelf
 • Gnosis en mystieke ervaringen
 • Werken met de aura
 • Kosmische wetten en alchemie
 • Het mannelijke- en het vrouwelijke principe
 • Karma en reïncarnatie
 • De Antahkarana, brug tussen hemel en aarde.

Deze Verdiepingsleergang duurt een jaar en omvat tien bijeenkomsten. Nieuwe groep start in januari 2020.
Verplichte vooropleiding: De Transformatie Leergang.

Kosten: €777,00 per jaar.

MASTERCLASS HOLISTISCH BEGELEIDEN
Na het goed afronden van deze Mystieke Verdiepingsleergang door middel van het maken van thuisopdrachten en een presentatie, is er de mogelijkheid om door te stromen naar de Masterclass Holistisch Begeleiden.Vanuit een innerlijk verlangen om dienstbaar te zijn door anderen te begeleiden kun je nu je eigen verworvenheden in dienst gaan stellen van anderen.
Lees meer:

Brochure Holistische Leergangen:Brochure holistische leergangen 2018