De betekenis van je volledige naam

Wist je dat je geboortenamen van grote invloed zijn op je leven? De klanken van onze volledige naam bevatten de essentie van onze ziel, onze levenslessen en onze bestemming in dit leven. Als ziel hebben we telepathisch de naam die we in dit leven willen dragen aan onze ouders gegeven voordat we geboren werden. Elke keer als je naam wordt uitgesproken, wordt je ziel aangetrokken tot deze klanken. Niet alleen dat, maar ook de kleuren van je naam zijn met de ziel verbonden en richten zich naar jou. Kleur en geluid trillen als één geheel, zijn een energetische trilling op een bepaalde frequentie.

Naam en lotsbestemming

Veel mensen kunnen niet omgaan met de kracht van hun volledige naam en gebruiken een kortere naam, vooral in hun kindertijd. Dan worden nog niet alle zielslessen geactiveerd en kunnen deze worden gedoseerd naar draagkracht van de persoonlijkheid en leeftijd van deze mens. Wanneer je aan anderen begint te vragen om je te noemen bij je volledige naam, stap je in de volledige macht en verantwoordelijkheid die je naam biedt, je volledige bestemming.

Elke keer als je je naam verandert, zal je leven ook veranderen. Waarom? Omdat je de lessen krijgt die de naam in je leven brengt. Daarom is het goed dat vrouwen tegenwoordig als ze trouwen, hun eigen naam kunnen behouden, als ze niet willen dat de ziel lessen die de naam van hun man met zich brengt, toegevoegd worden aan hun eigen naam. Vaak is dit een onbewuste keuze, die wel invloed heeft op het leven.
Als je je lessen en bestemming van je ziel wilt begrijpen, onderzoek dan naast je geboortedatum zeker ook je gehele geboortenaam!

Uitspreken van je naam

Als je naam als kind veel met boosheid werd uitgesproken,  dan ben je misschien gaan geloven dat je levenspad moeilijk zal zijn. Je kan het zelfs haten als een persoon op een bepaalde manier je naam noemt, vanwege het effect dat het heeft op je ziel. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat het uitspreken van een naam zoveel effect op iemand kan hebben en om voorzichtig te zijn met namen en manier waarop je ze uitspreekt. Sommige ouders hebben de neiging om alleen de volledige naam van een kind te gebruiken als ze boos zijn of of het kind willen berispen. Dat is niet eerlijk tegenover het kind, want het zal altijd zijn volledige naam aan  boosheid of straf gaan relateren. Er wordt dan een negatieve energetische lading aan de naam gegeven die de zielslessen kan verzwaren.

Ontdek de betekenis van je naam

Het is helend en bevrijdend om vrienden te vragen om je naam liefdevol voor je te zingen, zodat je echt in de klank van je naam kunt voelen. Dit is een prachtige manier om iemand met een geluid een helend bad te geven. Door je verdiepen in de letters en klanken van je naam zal je ontdekken dat je naam een nieuwe betekenis krijgt. Je krijgt zicht op je levenslessen, de potentie en de bestemming van je ziel in dit leven.

Jouw persoonlijke namen geduid

Bron: Numerologieboek