Je ziel ervaren in een menselijk lichaam

Het lichaam dat de ziel “draagt” tijdens een incarnatieperiode behoort altijd bij de betreffende ziel. Het is nooit van een andere ziel geweest en maakt het de ziel mogelijk om ervaringen op te doen,  haar levenslessen te leren en de taak die zij voor dit leven heeft gekozen te vervullen. Al onze ervaringen vanuit andere levens liggen besloten in het energieveld van onze ziel, daarom kunnen we in meditaties soms indrukken krijgen van ervaringen uit andere levens. Na de dood van het fysieke lichaam verheft de ziel zich langzamerhand naar een nieuwe verblijfplaats in de spirituele wereld. Daar verwerkt zij de in de laatste incarnatie opgedane ervaringen en geeft er betekenis aan.  In die fase herkent zij vaak ook andere zielsverwanten met wie ze haar komende aardse leven voorbereidt in het licht van de leerwensen die ze voor dat leven formuleert.

De ziel ervaren
Veel spiritueel ingestelde mensen geloven in het bestaan van de ziel en voor een mysticus bestaat er geen enkele twijfel dat zij bestaat, ook al valt dat moeilijk te bewijzen. Dat we een ziel hebben kunnen we, zoals we al eerder hebben gemerkt, wel ervaren in de momenten dat wij ons bewust afstemmen op onze ziel, onze innerlijke stem of onze hartenergie en wanneer wij soms onverwacht worden geïnspireerd door de natuur, de kunst of een persoon of omstandigheid  in ons leven die ons bewust maakt van de inherente schoonheid en heelheid van het leven. Dan kunnen we een gevoel van warmte, vrede, verruiming en welbevinden ervaren of lichtheid en positieve emoties, zoals vreugde, verwondering of ontroering. We ervaren dan dus onze zielsenergie door middel van onze voelende dimensie en ons lichaam.

Doorbraak op zielsniveau
Een doorbraak op het niveau van de ziel maakt ruimte voor onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen vrij. De ziel heeft onvoorwaardelijke kosmische liefde in zich en brengt die terug tot de menselijke maat. Veel mensen hebben van tijd tot tijd contact met de intense, zuivere liefde van de ziel. Liefde en de ziel zoeken elkaar als het ware op. Je ziel vibreert in liefde met je mee elke keer als jij je door je bewust te zijn afstemt door meditatie, contemplatie of door een gebed.

Bron: Mystieke Leergang

Emoties als taal van de ziel