Houd je hart open!

Houd je hart open, wat er ook gebeurt!
Sluit het niet af, ook niet voor pijnlijke gevoelens. Laat ze gewoon door je heen stromen en duw ze niet weg. De universele Liefde draagt ook je pijn, je boosheid en je eenzaamheid.  Hoe meer onvoorwaardelijke liefde door ons hartcentrum kan stromen, hoe meer het Christusbewustzijn in onszelf kan gaan groeien en de waarheid die verborgen ligt in onze ziel naar buiten kan stralen.

Ons hart is het centrum van een diepe en volledige waarheid dat de Liefde alles draagt en alles en iedereen met elkaar verbindt. Het is werkelijk het centrum van onze ziel, dat zich naar buiten laat zien in onze woorden en onze daden. Als ons hartcentrum zich volledig opent, maakt het contact met het Kosmische Hart, het universele centrum van Liefde en Eenheid, waarmee ook deze planeet Aarde is verbonden. Een nieuwe dageraad breekt dan aan, eerst in onszelf als individuele mens. Een immens ontwikkelingsproces waarin we als mens innerlijk kunnen gaan groeien naar de vijfde dimensie en anderen kunnen inspireren de zelfde weg te bewandelen.

De transformatie van ego naar hartsbewustzijn

Lees meer over de vijfde dimensie

De tijdsgeest van Aquarius

Geld en Liefde