De Transformatie Leergang

Onze inspirerende Transformatie Leergang is bedoeld om jezelf te helen en ontwikkelen. Het is tevens de basis van onze opleiding tot holistisch coach of therapeut. In deze leergang ga je belemmerende, innerlijke patronen transformeren naar helpende patronen, waardoor je scheppende kracht vrijkomt en je ruimte maakt voor een bewuste verbinding met je goddelijke essentie.

Aan de hand van ervaringen in je dagelijkse leven in relatie tot universele thema ‘s krijg je zicht op je zielekwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming. Dit maakt de weg vrij om te gaan leven vanuit je hogere Zelf, dat verbonden is met spirituele dimensies.

Wat kan de aanleiding zijn om deze leergang te gaan volgen ?

 • Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?
 • Een gebrek aan zingeving ervaren in je dagelijkse leven
 • Steeds terugkerende patronen in je leven willen veranderen
 • Anders om willen gaan met je (hoog)gevoeligheid
 • Klaar zijn met het moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen
 • Een innerlijk verlangen voelen naar verbinding en verdieping
 • Je emotionele intelligentie vergroten
 • Naar je lichaam leren luisteren
 • Zelfbescherming: sensitieve weerbaarheid ontwikkelen
 • Effectief gebruik leren maken van je intuïtie
 • Zicht willen krijgen op en vorm geven aan je zielekwaliteiten en je levensbestemming

Onze holistische opleidingen gaan uit van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Door voortdurende bezinning aan de hand van universele thema’s ga je jezelf op al deze niveaus van menszijn dieper leren verstaan. Je leert anders omgaan met (hoog) gevoeligheid en emotionele kwetsbaarheid. Dit vraagt om te bereidheid tot inkeer en motivatie voor het maken van thuisopdrachten, waarop je individuele feedback krijgt.

Reflecteren, mediteren, energiewerk en schrijven zijn een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces omdat ze aanzetten tot verdieping in jezelf en een constante bewustzijnsstroom op gang houden. Je bouwt aan je Pilaren van Meesterschap, de basis voor het ervaren van de verbinding met je goddelijke of geestelijke essentie. In het vervolg,  de Verdiepingsleergang Mystieke scholing, versterk je de verbinding met je hogere Zelf en geestelijke dimensies.

Bijeenkomsten
In de maandelijkse bijeenkomsten wissel je jouw ervaringen uit met andere deelnemers. Daardoor leer je ook van elkaar en ervaar je verbinding en weerklank. Naast de nodige diepgang is er ook ruimte is voor creativiteit en humor.  Het eerste jaar wordt afgesloten met een onvergetelijke Transformatiedag, waarin we het Transformatiespel spelen en je ontwikkeling, kwaliteiten en uitdagingen zichtbaar worden gemaakt.

Online begeleiding
Naast de bijeenkomsten is er online begeleiding door de docent. Je stuurt iedere maand jouw reflecties en bevindingen op en krijgt verdiepende feedback en individuele ondersteuning bij je transformatieproces. 

Voorwaarden

 • Motivatie om je zelf diepgaand te ontwikkelen
 • Bereidheid tot zelfreflectie en meditatie 
 • Maken van maandelijkse thuisopdrachten
 • Openstaan voor interactie met anderen 
 • Kennismakingsgesprek waarin je je wens om deel te nemen toelicht

De Transformatie Leergang bestaat uit 19 bijeenkomsten van een dagdeel, de tiende bijeenkomst is een hele dag (Transformatiedag).  Als je wilt deelnemen maken we een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarin kun je je wens tot deelname toelichten en al je vragen stellen. Dit kan ook telefonisch.

Na het doorlopen van deze Transformatie Leergang kun je verder groeien in bewustzijn door de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing te volgen. Samen vormen deze leergangen de basis voor de Masterclass Holistisch Begeleiden waarin je leert om vanuit je eigen doorgemaakte ontwikkeling en kwaliteiten anderen te begeleiden en inspireren op hun pad. Deze Masterclass is het vierde jaar van de holistische leergangen.

Kosten
De kosten voor de Transformatie Leergang bedragen € 850,- per jaar. Er komt nog een bedrag van ongeveer € 50,-  aan boeken bij.Btw is niet verschuldigd omdat wij zijn geregistreerd bij het Centraal Register voor Kortdurend Beroeps Onderwijs, waardoor wij ook aan alle daarbij gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Lestijden
Zaterdag
10.00-13.00 uur
Transformatiedag (Les 10): 10.00-16.00 uur.
Kijk voor startdata in onze Agenda

Brochure holistische leergangen 2019-2020

Groepsgrootte: 6-9 personen
Begeleider: Marleen van Wegberg, holistisch therapeut en geregistreerd als EMCC Practitionar Coach. Aangesloten bij Cirkel en geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingsinstituut.