Ontwaken in het Licht

Vaak zijn persoonlijke problemen de aanleiding voor het aangaan van een proces van ‘aan jezelf werken’. Misschien is er verdriet, verlies, eenzaamheid, gevoelens van falen of van tekort gedaan zijn. Eenmaal op het pad van zelfonderzoek, blijken er onvermoede diepten in je te bestaan. Er is een bewustzijnsontwikkeling mogelijk die je naar je essentie leidt, waardoor je jezelf en anderen beleeft als uitdrukking van het Levende Bewustzijn.

Essentieel daarbij is om een vrij en voelend mens te worden, zodat er niets vermeden hoeft te worden. Het vermijden van pijn, het afdwingen van het prettige en het ontlopen van het pijnlijke leidt nooit tot ontspannen je eigenheid leven met alles wat in je is. Leren gevoelens die zich aandienen helemaal toe te laten en bereid zijn te leven met lief en leed, doet dat wel.

Omgaan met ‘het duister’
Wanneer het voelen van pijn vermeden wordt, leidt dat tot negatieve impulsen. Steeds wanneer iets ons pijnlijk raakt en we ons niet toestaan dat volledig te voelen, is het onmiddellijke alternatief een (verhulde) beschuldigende, vijandige reactie naar buiten. En dat geeft weer voeding aan verdere opeenvolging van negatieve reacties en tegen-reacties. Oordelen, beschuldigen, verwijten, het koesteren van wrok, e.d. lijken bedoeld te zijn voor ‘die anderen’, maar het versluiert je bewust zijn van je eigen natuurlijke zelf. Vergeven, jezelf, anderen, het leven,  helpt om het donker te verlichten. Op dit pad van transformatie ga jezelf nauwkeurig  observeren en erkennen wat er in je is. Zo herken je jouw specifieke manier om gedachten, eigenschappen en impulsen onbewust te maken. En erken je wellicht hoe je iets anders laat zien dan in je is. Zie jezelf onder ogen en veroordeel je niet om wat je dan ziet. Het licht van je bewustzijn doet het duister langzamerhand verdwijnen.

Bewust zijn van overtuigingen
Ook het ontdekken en erkennen van overtuigingen over jezelf, over anderen of het leven is een belangrijk aspect van het bewustwordingsproces. Als die niet door je worden opgemerkt, zorgt dat ervoor dat je onbewust een leven schept wat gebaseerd is op onwaarheid. En zal je proberen te leven naar een zelfgeschapen ideaalbeeld. Door daar niet bewust van te zijn, lijkt de oorzaak van pijnlijke, onvervulde behoeften, buiten jezelf te liggen, waardoor je ze ook dáár -vruchteloos- probeert op te lossen. Je kunt leren deze neigingen te ontgroeien. Wanneer je gaat beseffen dat je met je eigen overtuigingen en met de wijze waarop je je verdedigt tegen voelen, juist problemen schept, ga je verantwoording nemen voor jezelf en raak je steeds beter in staat om vrij te leven met wat er (in je) is.

Je echte Zelf ontdekken
Gaandeweg zal dit pad verdiepen en je leiden naar het ontdekken van een innerlijke wereld. Je gaat ontwaken in het Licht en de Liefde als een kracht in je zelf. In dit proces krijgt het ego een andere taak dan voorheen, want de wezenlijke essentie waar je dan naar op zoek bent kan het ego niet bewerkstelligen. Dat is al één met en uitdrukking van het Universele Zelf,  de Liefde waar je voortdurend in leeft en door geleid en gevoed wordt.

Het ego kan zich zo steeds vaker luisterend opstellen naar je innerlijke wereld en zich beschikbaar maken om datgene waar te nemen wat al aanwezig is. Dit verlangt een zoekend bezig zijn. Niet zozeer om intellectueel te begrijpen maar om met een ontvankelijke houding het mysterie aan te kijken en aan te voelen. Om te leren je met een actieve ontvankelijke houding naar binnen te wenden en zo de boodschap van de innerlijke leiding te kunnen waarnemen en verstaan. Mediteren en in stilte bij jezelf zijn maken dat mogelijk.

Leven in het Aquariustijdperk
Gevoelens, gedachten en impulsen worden dan wel gesignaleerd, maar de belangstelling ervoor verandert. Ze blijken gewoon op te kunnen komen in het bewustzijn en weer te verdwijnen.  Je aandacht gaat dan van een ‘ik’ met een eigen levensgeschiedenis en een verloop van vroeger via heden naar toekomst, gaandeweg verlegd naar leven in het Nu. Je liefde wordt onvoorwaardelijker, niet meer uitsluitend naar een beperkte groep zoals je eigen gezin, familie of vrienden van ‘je eigen soort’. In lijn met dit alles neemt het gevoel toe veilig te zijn in het leven, ook als er zich moeilijkheden en pijnlijke gevoelens voordoen. Je kunt steeds vaker ervaren dat Liefde een innerlijke kracht is die alles draagt en verdraagt. Dan gaat deze Liefde zich vanzelf uitstralen naar buiten toe, in de wereld. In dit Aquariustijdperk waarin we allen worden uitgenodigd om deze Liefde in onszelf te ontdekken en vorm te gaan geven in de wereld. Op onze eigen, unieke wijze.

Bron: De Transformatie Leergang 

De Waterlelie

Ik heb de witte waterlelie lief, daar die zo blank is en zo stil haar kroon uitplooit in ‘t licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niet meer . . .

Frederik van Eeden

Lees meer: Transformatie in het Aquariustijdperk