De Transformatie Leergang

De Transformatie Leergang is in eerste instantie bedoeld om jezelf te helen en ontwikkelen. Het is tevens de basis van onze opleiding tot holistisch coach of therapeut. In deze leergang ga je belemmerende, innerlijke patronen transformeren naar helpende patronen, waardoor je scheppende kracht vrijkomt. Aan de hand van ervaringen in je dagelijkse leven in relatie tot universele thema ‘s krijg je zicht op je zielskwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming.  Je gaat je eigen wezen met al zijn potentie verkennen om meer heel te worden op het niveau van je ziel. Dit maakt de weg vrij om te gaan leven vanuit je hogere Zelf, dat deel van ons dat verbonden is met kosmisch bewustzijn.
Wat kan de aanleiding zijn om deze leergang te gaan volgen ?

 • Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?
 • Steeds terugkerende patronen in je leven willen veranderen
 • Anders omgaan met je hooggevoeligheid
 • Klaar zijn met het moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen
 • Een innerlijk verlangen voelen naar verbinding en verdieping
 • Je emotionele intelligentie vergroten
 • Naar je lichaam leren luisteren
 • Zelfbescherming: sensitieve weerbaarheid ontwikkelen
 • Effectief gebruik leren maken van je intuïtie
 • Zicht willen krijgen op je zielskwaliteiten en je levensbestemming

Door verschillende vormen van meditatie, visualisatie, (ademhalings)oefeningen en creatieve expressie ga je in deze leergang  meer de verbinding met je ziel  ervaren.  Je persoonlijkheid en je lichaam zijn altijd de basis voor de verkenning van jezelf in je voelen, emoties en denken. De kern blijft je eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.

Onze holistische opleidingen gaan uit van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Door voortdurende bezinning aan de hand van universele thema’s ga je jezelf op al deze niveaus van menszijn dieper leren verstaan. Je leert anders omgaan met (hoog) gevoeligheid en emotionele kwetsbaarheid. Dit vraagt om te bereidheid tot inkeer en motivatie voor het maken van thuisopdrachten, waarop je individuele feedback krijgt. Reflecteren, mediteren, energiewerk en schrijven zijn een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces omdat ze aanzetten tot verdieping in jezelf en een constante bewustzijnsstroom op gang houden. Je bouwt aan je Pilaren van Meesterschap, de basis voor het ervaren van de verbinding met je goddelijke of geestelijke essentie.

Ieder mens draagt ook het doel van zijn bestaan al in zich en kan worden wie hij of zij in wezen is. Deelname aan de Transformatie Leergang maakt het mogelijk dat deze bestemming zich gaat ontvouwen doordat je gaat ontdekken wie je werkelijk bent. Door het ontwikkelen van innerlijk begrip evolueer je naar een hoger bewustzijn en een niet oordelend perspectief waardoor je de voortdurende inspiraties vanuit de geest beter gaat ontvangen.

Thema’s in de Transformatie Leergang  

 • Bewustwording en reflecteren
 • Authentieke communicatie
 • Transformatie belemmerende kernovertuigingen
 • De Innerlijke elementen
 • Ego en het pijnlichaam
 • Je vrije wil
 • Relaties als spiegels
 • Spirituele groei
 • Ontdek je ziel
 • Verbinding met je hogere Zelf
 • Imaginatie, inspiratie en intuïtie
 • Van geest naar lichaam
 • Van ego naar hartgedragen bewustzijn
 • Overgave en genade
 • Levensbestemming en passie
 • Het leven is een mysterie
 • Reis langs de chakra’s

Wat leer je in deze Transformatie Leergang?

 • Je bent je bewust van je lichaam en van je energieniveau.
 • Je ervaart de werking van de chakra’s in relatie tot je geestelijke en fysieke processen.
 • Je bent je ook bewust van je emoties, denken en wil als aspecten van je menszijn.
 • Je hebt belemmerende patronen in je leven herkend en getransformeerd naar stromende energie.
 • Jij bepaalt zelf de richting in je leven, maar gaat in het dagelijkse leven mee met de stroom.
 • Je ervaart moeilijkheden als uitdagingen en leersituaties voor je ziel.
 • Jij weet authentieke communicatie toe te passen en diepgaande relaties met anderen te onderhouden.
 • Je voelt je onderdeel van een groter geheel en ervaart meer verbinding en steun vanuit de Bron.
 • Je gaat hooggevoeligheid herkennen en ontwikkelen als een kwaliteit
 • Je gaat de Transformatieweg van ego- naar hartsgedragen bewustzijn

Bijeenkomsten
In de maandelijkse bijeenkomsten wissel je jouw ervaringen uit met andere deelnemers.  Daardoor leer je ook van elkaar en ervaar je verbinding en weerklank. Naast de nodige diepgang is er ook ruimte is voor creativiteit en humor.  Het eerste jaar wordt afgesloten met een onvergetelijke Transformatiedag, waarin we het Transformatiespel spelen en je ontwikkeling, kwaliteiten en uitdagingen zichtbaar worden gemaakt.

Voorwaarden

 • Motivatie om je zelf diepgaand te ontwikkelen
 • Bereidheid tot zelfreflectie en meditatie 
 • Maken van maandelijkse thuisopdrachten
 • Openstaan voor interactie met anderen
 • Kennismakingsgesprek waarin je je wens om deel te nemen toelicht

De Transformatie Leergang bestaat uit 20 bijeenkomsten van een dagdeel, de tiende bijeenkomst is een hele dag (Transformatiedag).  Als je wilt deelnemen maken we een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarin je je wens tot deelname toelicht en al je mogelijke vragen kunt stellen.

Na het doorlopen van deze Transformatie Leergang kun je verder groeien in bewustzijn door de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing te volgen. Samen vormen deze leergangen de basis voor de Masterclass Holistisch Begeleiden waarin je leert om vanuit je eigen doorgemaakte ontwikkeling en kwaliteiten anderen te begeleiden en inspireren op hun pad.

Kosten
De kosten voor de Transformatie Leergang bedragen € 750,- per jaar,  incl. uitgebreide reader. Er komt nog een bedrag van ongeveer € 50,-  aan boeken bij. Btw is niet verschuldigd omdat wij zijn geregistreerd bij het Centraal Register voor Kortdurend Beroeps Onderwijs, waardoor wij ook aan alle daarbij gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Lestijden
Zaterdag
10.00-13.00 uur
Transformatiedag (Les 10): 10.00-16.00 uur.
Kijk voor data in onze Agenda

Groepsgrootte: 5-8 personen
Begeleider: Marleen van Wegberg, holistisch therapeut en geregistreerd als EMCC Practitionar Coach. Aangesloten bij Cirkel en geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingsinstituut.

Vraag uitgebreide informatie op via ons Contactbericht.