29 november 2018 11+11+11=33 Meesterlijke energie

Vandaag staan we onder invloed van een bijzondere energie: drie keer het getal 11 dat samen het getal 33 vormt. 11 en 33 zijn beide meestergetallen die een grote potentie in zich dragen maar ook veel obstakels om te overwinnen. Heftige en extreme situaties kunnen zich voordoen onder de drievoudige werking van het getal 11. Niet alleen in ons persoonlijke leven maar ook in de wereld, te denken valt aan branden, orkanen, aanvallen vanuit extremistische hoek. Al deze zaken, maar ook innerlijke conflicten of moeilijkheden in relaties hebben vandaag de bedoeling om te groeien naar meer compassie en eenheid, weergegeven door het getal 33.

Het meestergetal 33 is verbonden met de energie die het Christusbewustzijn wordt genoemd en kenmerkt zich door compassie, dienstbaarheid, spirituele kracht en de neiging tot opoffering. Het ego (1) moet ondergeschikt gemaakt worden aan het hogere Zelf (10) en de eenheid en dat kan alleen door compassie (ook voor jezelf), begrip voor anderen, de bereidheid om te helpen en ondersteunen en jezelf losmaken van emotionele toestanden of egoïstische motieven. De vraag die je je in alle lastige situaties vandaag kunt stellen luidt: ‘Wat zou de Liefde doen?’

Het is vandaag een goede dag om te mediteren, afstemmen op een hoger bewustzijnsniveau om tegenstellingen te overbruggen en een ander perspectief te kunnen zien. Op deze wijze kan niet alleen meer innerlijke rust en ruimte worden verkregen, maar kunnen zaken die obstakels leken te zijn omgezet worden in ontwikkelingsmogelijkheden voor onze ziel. Vragen die je hierbij kunnen ondersteunen zijn: ‘Wat is de betekenis van deze situatie of omstandigheden als het gaat om mijn innerlijke groei? Wat mag ik loslaten?’

Daarnaast is dit een uitstekende dag voor creatieve projecten en de uitwisseling van energie, vanwege de grote creatieve kracht van het meestergetal 11. Focus vandaag je energie op positieve doelen en je kunt veel tot stand brengen! De zuilen van Licht van het getal 11 geven een verbinding aan met hogere spirituele dimensies voor iedereen die ervoor openstaat.

In deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk worden we uitgenodigd om steeds meer te gaan leven vanuit een hoger bewustzijn om te gaan groeien naar liefde en eenheid op deze planeet Aarde. Een nieuwe tijd met ongekende mogelijkheden! Meestergetallen hebben een groot potentieel tot transformatie.  In deze tijd wordt ook de werking van een nieuw meestergetal voelbaar.

Meer over het getal 11

Meer over het getal 33

Je persoonlijke getallen