Zeven actuele wijsheden van Pythagoras

De grondlegger van de Numerologie, Pythagoras, was een Griekse wijsgeer die lang geleden in Italië een school voor filosofie heeft opgericht. Deze wijze man, alom bekend door ‘de stelling van’, gaf ons zeven raadgevingen die zeker in deze tijd weer zeer actueel blijken:

1. Indien onwaarheden worden verkondigd, hoor ze met zachtheid aan en wapen u met geduld.
2. Laat geen mens, noch door zijn woorden, noch door zijn daden u te verleiden, om te zeggen of te doen wat niet heilzaam is voor uzelf.
3. Beraadslaag en overweeg, voordat u handelt opdat u geen dwaze handeling zult verrichten.
4. Doe datgene, wat u later niet zal berouwen, noch u benadelen.
5. Doe nooit iets wat u niet begrijpt, maar leer alles wat u behoort te weten.
6. Verwaarloos op geen enkele wijze de gezondheid van uw lichaam.
7. Houd moed; de menselijke soort is goddelijk en de natuur ontsluiert aan haar de meest verborgen geheimenissen.
Lees meer over de wijsheid van Pythagoras en de de mystieke leer der getallen in het boek:
‘Numerologie, een mystieke reis langs de getallen.’ Subtitle: “Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk.”