Het ongekende leren kennen

Langdurige, innerlijke harmonie kan nooit bereikt worden zonder het ongekende. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is kan die harmonie er wel zijn, maar het is afhankelijk van iets, en als waar die harmonie afhankelijk van is verdwijnt is ook de harmonie verdwenen.

Het ongekende is van een totaal andere orde, een andere dimensie in onszelf. Het is niet een leeg iets het is juist heel vol, vol bewustzijn, licht en vol liefde. Ons ego kan ons daar niet brengen. Pas als de persoonlijkheid/het ego zich gaat openen voor dat ongekende is wezenlijke verandering, innerlijke transformatie mogelijk. Het ongekende kunnen we alleen leren kennen in onszelf en in stilte.

Bron: De Transformatie Leergang

Op weg naar heelheid