Masterclass Holistisch Coachen start 2024
zaterdag, 13 januari

De essentie van holistisch begeleiden

Als holistisch coach stem je af op het stiltepunt in jezelf, van daaruit verbind je je met met de ander. Het is dit wezenlijke contact dat iets teweeg kan brengen in de ander. Dat anderen aantrekt en jouw aanwezigheid helend maakt voor hen en dat blijvende transformatie mogelijk maakt. Het er- echt-kunnen-zijn voor een ander vraagt  om een niveau van onthechting, waarop je je eigen wil om een ander te veranderen, sturen of (be) oordelen loslaat. Om je te laten leiden door een doorleefd begrip van de levensweg die een mens aflegt om zijn eigen innerlijke waarheid te vinden.

Holistisch begeleiden is dus in essentie vooral heel veel in je zelf loslaten en jezelf echt openstellen voor de ander. Je geeft geen ‘oplossingen’, maar laat de ander zijn eigen antwoorden vinden en reikt passende hulpmiddelen aan. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Dat vraagt om bewust leren afstemmen op de essentie van de ander, vanuit je eigen zielskwaliteiten en ervaring. Het vraagt om echt te leren luisteren en te zwijgen wanneer nodig. Om de passende vragen op de juiste tijd te kunnen en durven stellen.

Holistisch coachen in deze tijd

Van een professioneel holistisch coach wordt gevraagd dat hij of zij de cliënt begeleidt in het vinden van zin en betekenis, in de context van de tijdsgeest, de geest van het  Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen. Van daaruit stellen we  de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionele groei.

Praktisch

Deze Masterclass omvat 10 lessen en 9 gezamenlijke bijeenkomsten, deels online maar grotendeels ‘live’, onderlinge uitwisseling en oefening in de praktijk met medestudenten en eigen cliënten. Er is tussentijdse reflectie en thuisopdrachten waarop je individuele feedback ontvangt. Er is sprake van intervisie met je studiegenoten en supervisie door de docent.

Vooropleiding

Heb je de Transformatie Leergang of de basisopleiding Holistisch Coach gevolgd dan kun je deelnemen aan deze gecertificeerde en inspirerende Masterclass Holistisch Coachen. Deze Masterclass start weer in januari 2024.

Docent
Marleen van Wegberg
Aangesloten bij NOBCO en CRKBO geregistreerd.

Informatie brochure