Masterclass Holistisch Coachen 2024
zaterdag, 4 mei

De essentie van holistisch begeleiden

Als holistisch coach stem je af op het stiltepunt in jezelf, van daaruit verbind je je met met de ander. Het is dit wezenlijke contact dat iets teweeg kan brengen in de ander. Dat anderen aantrekt en jouw aanwezigheid helend maakt voor hen en dat blijvende transformatie mogelijk maakt. Het er- echt-kunnen-zijn voor een ander vraagt  om een niveau van onthechting, waarop je je eigen wil om een ander te veranderen, sturen of (be) oordelen loslaat. Om je te laten leiden door inzicht in de levensweg die een mens aflegt om zijn eigen waarheid en bestemming te vinden.

Holistisch begeleiden is dus in essentie vooral heel veel in je zelf loslaten en jezelf echt openstellen voor de ander. Je geeft geen ‘oplossingen’, maar laat de ander zijn eigen antwoorden vinden en reikt passende hulpmiddelen aan. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Dat vraagt om bewust leren afstemmen op de essentie van de ander, vanuit je eigen zielskwaliteiten en ervaring. Het vraagt ook om echt te leren luisteren en te zwijgen wanneer nodig. Om de passende vragen op de juiste tijd te kunnen en durven stellen.

Holistisch coachen in deze tijd

Van een professioneel holistisch coach wordt gevraagd dat hij de cliënt begeleidt in het vinden van zin en betekenis, in de context van de tijdsgeest. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen. Van daaruit stellen we  de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionele groei. Als professioneel coach leer je niet alleen om goed af te stemmen op de ander, maar ook om goed bij jezelf te blijven bij het coachen van cliënten, om energieverlies te voorkomen en in je eigen kracht te kunnen blijven. Zo ben je een heldere spiegel voor anderen en kun je optimaal en diepgaand begeleiden.

Praktisch

Deze Masterclass omvat 10 lessen en 8 bijeenkomsten. Daarnaast oefen je met medestudenten en eigen cliënten. Er is tussentijdse reflectie en er zijn thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Deze verdiepende Masterclass kan in overleg met de docent ook individueel worden gevolgd als je al werkzaam bent als coach of therapeut.

Vooropleiding

Heb je de Transformatie Leergang  gevolgd of ben je geruime tijd werkzaam als coach of therapeut,  dan kun je deelnemen aan de gecertificeerde Masterclass Holistisch Coachen. Deze Masterclass in groepsverband start weer in februari 2024. Wil je de Masterclass individueel volgen, dan kun je starten wanneer je wilt. Er is dan geen sprake van groepsbijeenkomsten en je kunt je eigen tempo bepalen.

Docent
Marleen van Wegberg
Aangesloten bij NOBCO en CRKBO geregistreerd.

Brochure holistische leergangen 2024