De Transformatie Leergang Online

Deze inspirerende Transformatie Leergang is bedoeld om jezelf te ontwikkelen tot persoonlijk meesterschap. In deze holistische opleiding ga je belemmerende, innerlijke patronen transformeren naar helpende patronen, waardoor je scheppende kracht vrijkomt en je ruimte maakt voor een bewuste verbinding met je ziel. Daardoor ga je ontwaken in een andere dimensie in jezelf, verbonden met de gehele schepping. Tegelijkertijd blijf je met beide benen op de Aarde, als mens in deze tijd. Aan de hand van ervaringen in je dagelijkse leven, gerelateerd aan universele thema ‘s krijg je steeds meer zicht op je zielskwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming.

In deze grote overgangstijd naar het Aquariustijdperk zal je gevoel van bestemming of roeping steeds sterker worden. Je zult merken dat je wordt teruggebracht naar je ziel, je essentie, de reden van deze aardse incarnatie, iedere keer weer. Je zult misschien obstakels moeten overwinnen en uitgedaagd worden om vol te houden, vast te houden aan wat jij wérkelijk wilt. Als de roep van je ziel sterker is dan de krachten van je persoonlijkheid, dan heeft dat te maken met je bestemming, de reden van je bestaan op Aarde. Vaak is er dan sprake van een innerlijk verlangen om bij te dragen aan de maatschappij, de wereld, het welzijn van anderen, op jouw eigen, unieke wijze.

Wat kan de aanleiding zijn om deze leergang te gaan volgen ?

 • Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?
 • Je anders voelen dan anderen,  eenzaamheid voelen in het bestaan
 • Een gebrek aan zingeving ervaren in je dagelijkse leven
 • Steeds terugkerende patronen in je leven willen veranderen
 • Anders om willen gaan met je (hoog)gevoeligheid
 • Klaar zijn met het moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen
 • Een innerlijk verlangen voelen naar verbinding en verdieping
 • Naar je lichaam leren luisteren
 • Sensitieve weerbaarheid ontwikkelen
 • Vorm willen geven aan je zielskwaliteiten en levensbestemming
 • Leren loslaten van angsten die je weerhouden om helemaal te zijn wie je bent

Onze holistische opleidingen gaan uit van de eenheid tussen lichaam, ziel en geest. Door voortdurende bezinning aan de hand van universele thema’s ga je jezelf op al deze niveaus van menszijn dieper leren verstaan. Je leert onder andere omgaan met (hoog) gevoeligheid en emotionele kwetsbaarheid. Dit vraagt om te bereidheid tot inkeer en zelfreflectie. Jezelf helemaal onder ogen willen zien.

Reflecteren, mediteren, energiewerk en schrijven zijn een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces omdat ze aanzetten tot verdieping in jezelf en een constante bewustzijnsstroom op gang houden. Je bouwt aan je Pilaren van Meesterschap, de basis voor het ervaren van de verbinding met je ziel en hogere Zelf.  In de Verdiepingsleergang Mystieke scholing versterk je deze verbinding met je hogere Zelf en geestelijke dimensies.

Als je deelneemt aan deze inspirerende leergang stuur na iedere les jouw reflecties en bevindingen in en krijg je verdiepende feedback en antwoord op je mogelijke vragen. Naast de themadocumenten vind je meditaties en holistische oefeningen in de digitale leeromgeving.  Je kunt online starten wanneer jij wilt en deze holistische leergang in je eigen tempo volgen. 

Voorwaarden

 • Motivatie om je zelf diepgaand te ontwikkelen
 • Bereidheid tot zelfreflectie en meditatie 
 • Maken van maandelijkse thuisopdrachten

De Transformatie Leergang bestaat uit 18 online lessen (met individuele feedback) verdeeld over 2 jaren.  Omdat je de lessen in je eigen tempo kunt volgen kun je er ook wat langer of korter over doen. Tevens heb je toegang tot alle bijbehorende online meditaties en verdiepende oefeningen. Je ontvangt bij iedere les individuele feedback per mail van je persoonlijke begeleider. Inbegrepen zijn ook twee persoonlijke, holistische sessies online of in ons centrum.

Na deelname aan de Transformatie Leergang en het afgerond hebben van alle lessen kun je verder groeien in bewustzijn door deel te nemen aan de Mystieke Verdiepingsleergang. Samen vormen deze leergangen de basis voor de Masterclass Holistisch Coachen, waarin je leert om vanuit je eigen doorgemaakte ontwikkeling en kwaliteiten anderen te begeleiden en inspireren op hun pad.

Inhoud

 • 18 online lessen met meditaties en helende oefeningen
 • 2 online  holistische sessies met de docent
 • persoonlijke feedback bij iedere ingeleverde les

Kosten
€ 1200,00 per persoon. 

Docent
Marleen van Wegberg, holistisch coach en erkend NOBCO coach.
Geregistreerd bij CRKBO als holistisch opleidingsinstituut