Opleiding holistisch coach

Deze holistische opleiding bestaat uit drie leergangen, verdeeld over vier jaren.

De Transformatie Leergang
De basis van deze opleiding tot holistisch coach is de Transformatie  Leergang.
Deze holistische leergang bied je een weg van bewustwording waarbij je stap voor stap je persoonlijkheid in overeenstemming brengt met je ziel en geest. Je  leert om jezelf te leiden en tegelijkertijd ontwikkel je jouw innerlijke gaven die verbonden zijn met je ziel en levensbestemming. Na een goede afronding van de Transformatie Leergang kun je doorstromen naar:

De Verdiepingsleergang Mystieke scholing
In deze boeiende, spirituele leergang (het derde leerjaar) wordt dieper ingegaan op het geestelijke voedsel en de vaardigheden die je nodig hebt om je Hogere Zelf verder te ontplooien, je levenslessen bewust te leren en te gaan leven in  overeenstemming met je levensbestemming. Na een goede afronding van deze mystieke leergang kun je doorstromen naar de:

Masterclass Holistisch Begeleiden
In deze Masterclass je anderen te begeleiden vanuit het licht (bewustzijn) in jezelf in afstemming met spirituele dimensies. Zo kun je een heldere spiegel voor anderen worden. Daardoor krijgt een cliënt meer inzicht in wie hij is, wat hem drijft en hoe hij zijn leven overeenkomstig kan vormgeven. Holistisch begeleiden vraagt in essentie om vooral heel veel in je zelf los te laten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Het vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf door veel oefening in de praktijk. Daarnaast reflecteer je op het begeleiden en het ontvangen van de noodzakelijke handreikingen tot transformatie, heling en meditatie. Daardoor maak je zelf in dit jaar een enorme groei door in je persoonlijke- en spirituele ontwikkeling die je in allerlei vormen kunt toepassen in je dagelijkse leven en werkzaamheden.

Begeleiden in het licht van deze tijd
Als professioneel holistisch coach/therapeut  begeleid je anderen in het vinden van betekenis, en in het verstaan van de tekens van deze tijd. Je begeleidt iemand dus in een bepaalde context, de tijdsgeest,  de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in deze wereld, met al zijn problemen, mogelijkheden en uitdagingen. In deze tijd is het noodzakelijk om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je zijn en handelen en als coach om deze verantwoordelijkheid niet over te nemen, noch anderen te adviseren in wat wel of niet te doen. Je leert anderen hoe ze in verbinding kunnen komen met hun eigen zielskwaliteiten en innerlijke waarden.

Ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
Hierbij leer je vooral te gaan vertrouwen op je eigen ontwikkelde zielskwaliteiten in afstemming op je hogere Zelf. Toch zijn ook bepaalde coachings- en therapeutische vaardigheden, zoals het leren werken met meditatie, energiewerk, innerlijk kindwerk, de Helende Reis en het toepassen van creatieve expressie nodig om tot verdieping te komen.

Oefenen in de praktijk
Dit is een intensief opleidingsjaar met een stevig praktijkdeel, waarin je ook anderen leert begeleiden en naast de gezamenlijke bijeenkomsten ook uitwisselt en oefent met je medestudenten. Na een goede afronding ontvang je het certificaat Holistisch Coach en kun je zelfstandig werken in een eigen praktijk ofwel je ontwikkelde kwaliteiten vormgeven zoals dat het beste bij jou past.

Startdata
We starten weer met deze Masterclass Holistische Begeleiden in januari 2021. Vraag meer informatie bij je docent.