Holistische Themabijeenkomst ‘Het Levende in het sterven’
zaterdag, 21 oktober

Verdiepende, holistische thema bijeenkomst, met meditatie.
Zin en betekenis geven aan het sterven, vanuit een holistisch perspectief.
Wat betekent sterven voor een ziel? Wat gaat er dood en wat leeft voort?
Hoe kun je zinvol omgaan met de laatste levensfase en de periode erna?
Wat is de betekenis van rituelen, voor degene die over is gegaan en voor de nabestaanden?
Vragen om samen bij stil te staan, over te delen en mediteren.

‘Sterven is een onvermijdelijk deel van het leven, net als geboren worden. Door de dood in ons leven te integreren wordt het mogelijk ons erop voor te bereiden. Zo kan het een prikkel worden om tot bewustwording te komen van het kostbare dat leven is.
De tijd kort voor, maar ook na het overlijden is zeer waardevol en draagt nog mogelijkheden in zich tot heling op zielsniveau” 

Aanvang themadag: 9.30.00 uur. We eindigen rond 13.30 uur.

Kosten: € 75,00 pp.

Aanmelden