Verzoening met alle schepselen bij het verlaten van de aarde “Het is belangrijk dat een ieder zich in harmonie voelt met alle schepselen, op het ogenblik dat hij de aarde verlaat. Als er enkele zijn met wie hij nog in conflict is, moet hij die situatie niet laten voortduren, maar zich ook met hen verzoenen… lees verder