Masterclass Holistisch Coachen 2023 alle data
zaterdag, 21 januari

Voor wie?
Na een goede afronding van de Transformatie Leergang of de Verdiepingsleergang Mystieke scholing kun je deel nemen aan deze Masterclass Holistisch Coachen, waarin je leert om anderen te begeleiden vanuit je eigen ontwikkelde (ziels) kwaliteiten, kennis en ervaring opgedaan in de eerdere holistische leergangen. Ben je al werkzaam als coach, psycholoog of begeleider van anderen, bijvoorbeeld als reintegratiecoach,  gezinscoach, in de ouderenzorg of in een hospice, dan kun je mogelijk ook instromen in deze leergang.

Wat doet een holistisch coach?
Als holistisch coach stem je af op het stiltepunt in jezelf in de verbinding met de ander. Het is dit contact wat in een ander iets teweeg kan brengen en wat anderen aantrekt en jouw aanwezigheid helend maakt voor hen. Heling en transformatie van de ander volgen dan als een natuurlijk proces, als de tijd daarvoor rijp is. Of de tijd rijp is, hangt af van waar die andere mens staat, zijn bewust-zijn en de keuzes die hij maakt.

Het er-kunnen-zijn voor een ander vraagt ook om een niveau van onthechting, waarop je je eigen wil om een ander te veranderen en te (be) oordelen loslaat. Deze wil wordt niet ingegeven door een werkelijk begrip van de ervaringsweg die een mens (deels onbewust) wil afleggen om zijn eigen innerlijke waarheid te vinden. Holistisch begeleiden is dus in essentie vooral heel veel in je zelf loslaten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Dat vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf en door veel oefening in de praktijk.

Holistisch begeleiden in deze tijdsgeest
Van een professioneel holistisch coach wordt ook gevraagd dat hij zijn cliënt begeleidt in het vinden van zin en betekenis aan zijn leven. Hij begeleidt ook in een bepaalde context, de tijdsgeest, de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld en in deze tijd, met al zijn problemen en uitdagingen. Van daaruit stellen we  de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn  ontwikkeling, zijn diepste essentie of professionele groei.

Praktisch
Deze Masterclass omvat 10 lessen en 8 gezamenlijke themabijeenkomsten, zowel online als ‘live’, onderlinge uitwisseling met medestudenten, oefening met eigen cliënten, meditatieve- en creatieve oefeningen.  Er is tussentijdse reflectie en er zijn thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan praktische oefening met elkaar en met cliënten aan de hand van de themalessen en gerichte thuisopdrachten. Zo leer je van elkaar en groei je in je stevigheid en in alle uitdrukkingsmogelijkheden die beschikbaar zijn vanuit een holistisch perspectief.

In 2023 start een nieuwe groep op 21 januari.
Data groepsbijeenkomsten 2023: 21-1, 25-2 (+E.H.1), 15-4, 20-5 (+E.H.2), 24-6, 22-7(+E.H.3), 16-9, 28-10, 09-12.
Naast deze geplande bijeenkomsten worden oefendata met medestudenten, observatiesessies en supervisiegesprekken met de docent in onderling overleg afgesproken.

Ben je al werkzaam als coach, therapeut, psycholoog of geestelijk hulpverlener en zoek je verdieping in je werk vanuit een holistisch perspectief, dan kun je mogelijk (in overleg) ook deelnemen aan deze Masterclass. Neem gerust contact met ons op voor jouw mogelijkheden.

INFO MC Holistisch Begeleiden 2022-2023