Masterclass Holistisch Begeleiden + data 2021
zaterdag, 20 februari

Na een goede afronding van de Verdiepingsleergang Mystieke scholing kun je deel nemen aan deze Masterclass Holistisch Begeleiden, waarin je leert om anderen te begeleiden vanuit je eigen ontwikkelde (ziels) kwaliteiten,  kennis en ervaring opgedaan in de eerdere holistische leergangen.

Als holistisch begeleider stem je af op het stiltepunt in jezelf in de verbinding met de ander. Het is dit contact wat in een ander iets teweeg kan brengen en wat anderen aantrekt en jouw aanwezigheid helend maakt voor hen. Heling en transformatie van de ander volgen dan vanzelf, als de tijd daarvoor rijp is. Of de tijd rijp is, hangt af van waar die andere mens staat, wat zijn keuzes zijn en of hij echt wil.

Het er-kunnen-zijn voor een ander vraagt ook om een niveau van onthechting, waarop je je eigen wil om een ander te veranderen en te (be) oordelen loslaat. Deze wil wordt niet ingegeven door een werkelijk begrip van de ervaringsweg die een mens (deels onbewust) wil afleggen om zijn eigen innerlijke waarheid te vinden. Holistisch begeleiden is dus in essentie vooral heel veel in je zelf loslaten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Dat vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf en door veel oefening in de praktijk.

Holistisch begeleiden in deze tijdsgeest
Van een professioneel holistisch begeleider wordt ook gevraagd dat hij zijn cliënt begeleidt in het vinden van betekenis, in het verstaan van de tekens van deze tijd. Je begeleidt iemand in een bepaalde context, de tijdsgeest, de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen. Van daaruit stellen we  de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionele groei.

Vooropleiding
Deze intensieve Masterclass Holistisch Begeleiden kan worden gevolgd na de Verdiepingsleergang Mystieke scholing en in overleg met de docent.

Deze Masterclass omvat online lessen,  gezamenlijke bijeenkomsten, onderlinge uitwisseling met medestudenten, meditatieve oefeningen en tussentijdse reflectie en thuisopdrachten waarop je individuele feedback ontvangt. Voor meer informatie kun je onze brochure aanvragen.

Data groepsbijeenkomsten in 2021
23-1, 20-2, 20-3, 1-5, 3-7, 2-10, 13-11, 11-12.