Masterclass Holistisch Coachen 2023
zaterdag, 28 oktober

Voor wie?
Na een goede afronding van de Transformatie Leergang of de Verdiepingsleergang Mystieke scholing kun je deel nemen aan deze Masterclass Holistisch Coachen, waarin je leert om anderen te begeleiden vanuit je eigen ontwikkelde (ziels) kwaliteiten, kennis en ervaring opgedaan in de eerdere holistische leergangen. Ben je al werkzaam als coach, psycholoog of begeleider van anderen, bijvoorbeeld als reintegratiecoach,  gezinscoach, in de ouderen/jongerenzorg of in een hospice, dan kun je mogelijk ook instromen in deze leergang.

Wat doet een coach?
Coaching is een vorm van professionele begeleiding in een gelijkwaardige één-op-één-relatie van een coach en een coachee of van een coach met een team. Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je dat tot stand kunt brengen. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Een coach helpt je je doelen te verhelderen, leert je tot oplossingen te komen of patronen te veranderen. Een coach kijkt samen met jou hoe je vernieuwing blijvend kunt vormgeven in je leven. Een coach geeft geen advies maar helpt jou om je eigen antwoorden te vinden en nieuwe, onvermoede kanten van jezelf te ontdekken.

Holistisch coachen
Holistische coaching gaat uit van een onlosmakelijke verbinding tussen lichaam, geest en persoonlijkheid van een mens.  Samen vormen ze een eenheid, waarin alle aspecten elkaar beïnvloeden. Anders omgaan met je emoties bijvoorbeeld heeft ook een uitwerking op je fysieke lichaam.  Je gedachten transformeren verandert je energieniveau en heeft een uitwerking op je ziel. Zin- en betekenis geven aan gebeurtenissen, levensomstandigheden en aan je leven is onderdeel van een holistisch coachproces.

Praktisch
Deze Masterclass omvat 10 lessen en 9 gezamenlijke themabijeenkomsten, zowel online als ‘live’, onderlinge uitwisseling met medestudenten, oefening met eigen cliënten, meditatieve- en creatieve oefeningen.  Er is tussentijdse reflectie en er zijn thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan praktische oefening met elkaar en met cliënten aan de hand van de themalessen en gerichte thuisopdrachten. Zo leer je van elkaar en groei je in je stevigheid en in alle uitdrukkingsmogelijkheden die beschikbaar zijn vanuit een holistisch perspectief.

Data 2023
Data groepsbijeenkomsten 2023: 28-1, 25-2 (+E.H.1), 15-4, 20-5 (+E.H.2), 24-6, 22-7(+E.H.3), 16-9, 28-10, 09-12.
Naast deze geplande bijeenkomsten worden oefendata met medestudenten, observatiesessies en supervisiegesprekken met de docent in onderling overleg afgesproken.

Ben je al werkzaam als coach, therapeut, psycholoog of geestelijk hulpverlener en zoek je verdieping in je werk vanuit een holistisch perspectief, dan kun je wellicht ook deelnemen aan deze Masterclass. Neem contact  met ons op voor het bespreken van jouw mogelijkheden en wensen.