Start Masterclass Holistisch Begeleiden
zaterdag, 4 maart

Na afronding van de Transformatie Leergang en de Verdiepingsleergang Mystieke scholing kun je deel nemen aan de Masterclass Holistisch Begeleiden in het Acquariustijdperk, waarin je leert om anderen te begeleiden vanuit het Licht in je zelf.

Wat je doet met hart en ziel, geeft je een gevoel van eenheid met het goddelijke in je zelf. Dit straalt vreugde en inspiratie uit en zal je vanzelf leiden naar de juiste baan, relatie of woonplek. Leven vanuit je essentie is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat erom te vertrouwen op wat je hart je ingeeft en daarnaar te leven en handelen. Wat de weg van de holistisch begeleider kenmerkt is niet zozeer dat hij ‘andere mensen helpt’, als wel dat hij durft te leven vanuit overgave aan het hart en vanuit zijn ontwikkelde intuitie.

Als holistisch begeleider stem je af op het stiltepunt in jezelf in de verbinding met de ander. Het is dit contact wat in een ander iets teweeg kan brengen en wat anderen aantrekt en jouw aanwezigheid helend maakt voor hen. Heling en transformatie van de ander volgen dan vanzelf, als de tijd daarvoor rijp is. Of de tijd rijp is, hangt af van waar die andere mens staat, wat zijn keuzes zijn en of hij echt wil.

Het er-kunnen-zijn voor een ander vraagt ook om een niveau van onthechting, waarop je je eigen wil om een ander te veranderen en te (be) oordelen loslaat. Deze wil is namelijk niet ingegeven door een werkelijk begrip van de ervaringsweg die een mens (deels onbewust) wil afleggen om zijn eigen innerlijke waarheid te vinden. Holistisch begeleiden is dus in essentie vooral heel veel in je zelf loslaten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Dat vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf door veel oefening in de praktijk.

Van een professioneel holistisch begeleider of coach wordt ook gevraagd dat hij zijn client begeleidt in het vinden van betekenis, in het verstaan van de tekens van deze tijd. Je begeleidt altijd iemand in een bepaalde context, de tijdsgeest, de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen.Van daaruit stellen we  de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionele groei.

Deze intensieve Masterclass Holistisch Begeleiden kan worden gevolgd na de Verdiepingsleergang Mystieke scholing of (in overleg) mogelijk na een andere, afgeronde coachopleiding op HBO niveau. Deze Masterclass omvat 10 gezamenlijke bijeenkomsten, stagemogelijkheden, tussentijdse reflectie, supervisie en intervisie alsmede thuisopdrachten waarop je individuele feedback ontvangt
Tevens ontvang je praktische handreikingen en meditatieve- en creatieve werkvormen om zelf een holistische praktijk te beginnen.

Meer weten ? Vraag de brochure Holistische Leergangen op via Contact.

Data: 4-3, 1-4, 11-6, 2-7, 3-9, 14-10, 19-1. Data in 2018 volgen nog.