Online Numerologie workshop ‘Ziel en Levensbestemming’
donderdag, 23 september

Deze inspirerende Numerologie workshop over de mystieke leer der getallen is de basis van een cursus bestaande uit vijf boeiende workshops waarin je de verborgen wijsheid van getallen gaat ontdekken en leert toepassen in de praktijk.

Achtergrond
Wat is het om mens op aarde te zijn? Wat is de zin van het leven? Steeds meer mensen stellen zichzelf deze vragen omdat ze een gevoel van leegte of zinloosheid ervaren. Vragen als: “wie ben ik”, “waarom ben ik hier”, “waar
kom ik vandaan” en “waar ga ik naar toe” houden ons al sinds de Oudheid bezig. Voel jij ook een diep verlangen om hier een antwoord op te vinden, om de zin van het bestaan te doorgronden? Hoe kan ik mijn levensdoel en vervulling in het leven vinden? Hoe kan ik handen en voeten geven aan mijn diepste verlangen? Wat is mijn potentie? Wat mag ik nog leren

Wat doen we?
Aan de hand van je geboortedatum ga je vandaag aan de slag met jouw persoonlijke getallen: je leert je zielsgetal, levensdoelgetal en de getallen van je levenslessen te berekenen en duiden. Deze getallen geven de blauwdruk van je leven aan, zoals die als een zaadje in je ziel is geplant om tot uitdrukking te worden gebracht in dit leven. Door het leggen van verbanden tussen getallen, relaties en omstandigheden in je leven en ontdek je wie je bent en wat je levensbestemming is.

Wat leer je?
Je ontdekt je kwaliteiten, vaardigheden en ontwikkelpunten wat je zelfinzicht vergroot en zo richting geeft bij het maken van belangrijke keuzes. Je leert ook hoe je  dit voor anderen kunt duiden aan de hand van de geboortedatum. Deze methode is een relatief eenvoudige manier om snel een helder beeld van mensen te krijgen, waarbij je intuïtie zich spelenderwijs ontwikkelt. Daarom is deze workshop ook zeer geschikt voor therapeuten, coaches en anderen die veel met mensen werken. We werken in deze Numerologie workshop met een nieuw, inspirerend boek! 

Kosten workshop: € 55,- pp. excl. boek.
Dit boeiende boek bevat veel mystieke achtergrond informatie over getallen en praktijkvoorbeelden aan de hand van de levens van oa. Barack Obama, Nelson Mandela, Angelina Jolie en andere bekende- en minder bekende persoonlijkheden.

Meer info en boeken