Themadag: ‘Het mannelijke- en het vrouwelijke in het Aquariustijdperk’ VOL
zondag, 13 maart

Achtergrond
Er zijn twee universele basisprincipes die de basis zijn van de gehele schepping, van alles dat bestaat in de dualiteit. Het mannelijke archetype en het vrouwelijk archetype zijn twee tegenpolen, welke zich niet alleen in ons leven manifesteren maar ook in onszelf. Omdat ieder mens het ene principe binnenin bezit, kan hij op aarde (in de dualiteit) de eenheid niet anders naderen dan via het andere principe.

Daarom komt ‘de vrouw’ tot heelheid via het mannelijke principe, dat haar zo verbindt met de hemelse Vader (de geestkracht). ‘De man’ komt tot eenheid en heelheid via het vrouwelijk beginsel, wat een vrouw kan zijn, de natuur of de Aarde zelf (die vrouwelijk van aard is) of de ‘goddelijke Moeder’. Het mannelijke principe heeft het vrouwelijke nodig om zichzelf te begrenzen en het Zijn terug te vinden. Het vrouwelijke principe heeft het mannelijke nodig om uitgedaagd te worden en zich in de wereld van vormen te manifesteren. Zonder de samenwerking en vereniging van deze principes is er geen enkele geestdrift, geen inspiratie, geen werk, geen schepping, niets mogelijk. Zie maar eens hoe de natuur dat doet: daar zie je hoe de zon, het mannelijke principe, licht en warmte uitzendt en alles op  (moeder)Aarde komt tot leven, kan vruchtbaar worden.

In onszelf als mens
Het gaat er dus om dat we het mannelijke- en het vrouwelijk principe in onszelf verenigen tot eenheid. Als dit samenvoegen binnen in ons optreedt, zal dit zich automatisch buiten onszelf weerspiegelen. In feite is het hele drama dat zich nu op Aarde afspeelt tussen mensen en mogendheden,  de weerspiegeling van het innerlijke conflict dat gaande is in onszelf. Het grotere beeld hierachter is de grote verschuiving in bewustzijn die nu plaatsvindt, in deze overgang naar het Aquariustijdperk.

Wat doen we?
Op deze inspirerende dag verkennen we deze principes en hun betekenis voor jou in je dagelijkse leven en voor ons als mensheid in deze Aquariustijd. Dit krijgt onder andere vorm door meditatie, uitwisseling met je medecursisten, oefeningen, reflectieve momenten rondom dit thema en de werking ervan op jou als mens op aarde. Je ontvangt ook praktische handreikingen en tips om balans te vinden in deze principes in jezelf en te groeien naar heelheid.

Praktisch

Tijd: Van 10.00 uur tot 15.30 uur.
Kosten: € 105,00 incl. vegetarische lunch
Korting: Mensen die in 2022 een holistische leergang bij ons centrum volgen, ontvangen €5,- korting. Meld je dan svp aan via je docent!

Aantal deelnemers: maximaal 9

Docent: Marleen van Wegberg
Locatie: Ingen, Betuwe.

 

‘Het mannelijke en het vrouwelijke dansen samen als twee krachten die de Schepping vormen. Het mannelijke heeft het vrouwelijke nodig om zichzelf te begrenzen en het Zijn terug te vinden. Het vrouwelijke heeft het mannelijke nodig om uitgedaagd te worden, uit haar cocon te stappen en zich in de wereld te manifesteren’.