Masterclass Holistisch Coachen 2022 alle data
vrijdag, 20 mei

Na een goede afronding van de Verdiepingsleergang Mystieke scholing kun je deel nemen aan deze Masterclass Holistisch Coachen, waarin je leert om anderen te begeleiden vanuit je eigen ontwikkelde (ziels) kwaliteiten,  kennis en ervaring opgedaan in de eerdere holistische leergangen.

De essentie van holistisch begeleiden

Als holistisch coach stem je af op het stiltepunt in jezelf in de verbinding met de ander. Het is dit contact wat in een ander iets teweeg kan brengen en wat anderen aantrekt en jouw aanwezigheid helend maakt voor hen. Heling en transformatie van de ander volgen dan vanzelf, als de tijd daarvoor rijp is. Of de tijd rijp is, hangt af van waar die andere mens staat, wat zijn keuzes zijn en of hij echt wil.

Het er-kunnen-zijn voor een ander vraagt ook om een niveau van onthechting, waarop je je eigen wil om een ander te veranderen, sturen of (be) oordelen loslaat. Deze wil wordt niet ingegeven door een werkelijk begrip van de ervaringsweg die een mens (deels onbewust) wil afleggen om zijn eigen innerlijke waarheid te vinden. Holistisch begeleiden is dus in essentie vooral heel veel in je zelf loslaten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Dat vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf en door veel oefening in de praktijk.

Holistisch begeleiden in deze tijd

Van een professioneel holistisch coach wordt ook gevraagd dat hij of zij de cliënt begeleidt in het vinden van betekenis, in het verstaan van de tekens van deze tijd. Hij/zij begeleidt iemand in een bepaalde context, de tijdsgeest, de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen. Van daaruit stellen we  de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionele groei.

Praktisch

Deze Masterclass omvat 10 lessen en 8 gezamenlijke bijeenkomsten, deels online maar grotendeels ‘live’, onderlinge uitwisseling en oefening in de praktijk met medestudenten en eigen cliënten. Er is tussentijdse reflectie en thuisopdrachten waarop je individuele feedback ontvangt. Er is sprake van intervisie met je studiegenoten en supervisie door de docent.

In 2022 start een nieuwe groep op 22 januari.
Overige gezamenlijke lesdagen: 26-2, 2-4, 20-5 vrijdag! (+EH), 2-7 (+EH), 1-10 (+EH), 12-11, 17-12.
MC van 10.00-13.00 uur. EH van 13.30-15.30 uur.

Ben je al werkzaam als coach of begeleider van anderen en zoek je verdieping vanuit een geestelijke invalshoek dan kun je mogelijk (in overleg) ook deelnemen aan deze Masterclass. Neem dan gerust contact op.

Lees voor meer informatie: Brochure holistische leergangen 2021-2022

Docent
Marleen van Wegberg
Aangesloten bij NOBCO en CRKBO geregistreerd.