Nieuws

Wegens persoonlijke omstandigheden is er tot 1-8-2024 geen persoonlijke begeleiding of cursus- en workshopaanbod mogelijk. Voor dringende zaken ben ik bereikbaar via de contactpagina. 

Palliatieve opleiding

Onze palliatieve opleiding vanuit een holistisch perspectief is bedoeld voor zowel vrijwilligers als zorgprofessionals in hospices en bij palliatieve zorg in de huiselijke omgeving. In deze opleiding richten we ons met name op de begeleiding van emotionele- sociale- en existentiële aspecten in de laatste levensfase. Alles is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van… lees verder

Kerstviering 2023 ‘De betekenis van Kerstmis in deze tijd’

De wintertijd is bij uitstek een periode om te bezinnen en te reflecteren. In jezelf te keren om de verbinding met je diepste essentie weer bewust te versterken. Dat valt niet altijd mee, juist door de hectiek die er vaak is rondom de feestdagen en bij het afsluiten van een jaar.  Deze Kerstviering is bedoeld… lees verder

Twaalf Heilige Nachten

Elk jaar kent jaargetijden die in de natuur zichtbaar zijn en een weerspiegeling vormen van perioden van innerlijke groei in bewustzijn. Elk nieuw jaar geeft een nieuwe fase van ervaringen en bewustwording aan, waardoor we ons verder kunnen ontplooien. De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn een fase waarin we kunnen loslaten wat niet meer… lees verder

Luisteren met je hart

Echt luisteren met je hart ontstaat wanneer je hart zich volledig opent en je je veilig voelt om de diepste verborgen, meest geheime delen van je ziel, haar ultieme waarheid, te delen. Wanneer het hart zich volledig opent, kan de ziel eindelijk haar volledige waarheid tonen, de hoogste zielsuitdrukking en haar meest wezenlijke kern. Weerklank… lees verder

Start opleiding Holistisch Coachen

Onze boeiende Opleiding Holistisch Coachen start op 9-9-2023.  Deze holistische basisleergang leert je coachen vanuit een holistisch perspectief, waarbij lichaam, geest en persoonlijkheid een onlosmakelijk geheel vormen.  Verdieping en zingeving staan centraal. Je kunt je nog aanmelden voor deze gecertificeerde Holistische Leergang! Er zijn nog enkele plekken vrij. Lees meer

Verdiepende themadag ‘Hemel en Aarde’

Hoe kun je als gevoelig mens goed geaard zijn en blijven? Door te gaan beseffen én ervaren wat de energie van de Aarde werkelijk is en wat dat betekent voor jou als (hoog) gevoelig mens. Ervaar het zelf op deze inspirerende themadag op 2-9-2023!  

Een moderne mysticus

Mystici in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan in het dagelijkse leven onopgemerkt hun levensweg, maar trekken zich ook regelmatig terug om hun innerlijke wereld te verkennen. Zij leren de sluiers weg te nemen die over het bewustzijn zijn komen te liggen en kijken achter de wereld der verschijnselen. Behalve aards voedsel hebben zij ook… lees verder

De Twaalf Heilige Nachten

Vanaf Kerstavond tot aan Driekoningen op 6 januari is een periode van bezinning, die twaalf dagen en nachten duurt. Deze periode wordt ook wel de Twaalf Heilige Nachten genoemd, waarin de sluiers met de geestelijke wereld dunner zijn, waardoor we innerlijk makkelijker de boodschappen vanuit spirituele dimensies kunnen horen. Het is dan ook een goede… lees verder

De kleine ster en het Licht

Lang geleden, nog voor het begin van onze jaartelling, was er eens een kleine ster die te midden van duizenden andere sterren aan de hemel stond. Ze was daar al heel lang, maar voelde zich verdrietig en alleen want tussen al die andere flonkerende sterren aan de hemel, wist zij niet hoe ze kon stralen… lees verder