Nieuws

Holistische palliatieve opleiding

Bij ons kun je terecht voor holistische palliatieve leergangen en bijscholing van medewerkers, zowel vrijwilligers als zorgprofessionals, van hospices en in de VPTZ. De zorg in deze fase wordt palliatieve zorg genoemd en is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. In onze holistische leergangen richten we ons met name op… lees verder

Luisteren met je hart

Echt luisteren met je hart ontstaat wanneer je hart zich volledig opent en je je veilig voelt om de diepste verborgen, meest geheime delen van je ziel, haar ultieme waarheid, te delen. Wanneer het hart zich volledig opent, kan de ziel eindelijk haar volledige waarheid tonen, de hoogste zielsuitdrukking en haar meest wezenlijke kern. Weerklank… lees verder

Start opleiding Holistisch Coachen

Onze boeiende Opleiding Holistisch Coachen start op 9-9-2023.  Deze holistische basisleergang leert je coachen vanuit een holistisch perspectief, waarbij lichaam, geest en persoonlijkheid een onlosmakelijk geheel vormen.  Verdieping en zingeving staan centraal. Je kunt je nog aanmelden voor deze gecertificeerde Holistische Leergang! Er zijn nog enkele plekken vrij. Lees meer

Verdiepende themadag ‘Hemel en Aarde’

Hoe kun je als gevoelig mens goed geaard zijn en blijven? Door te gaan beseffen én ervaren wat de energie van de Aarde werkelijk is en wat dat betekent voor jou als (hoog) gevoelig mens. Ervaar het zelf op deze inspirerende themadag op 2-9-2023!  

Een moderne mysticus

Mystici in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan in het dagelijkse leven onopgemerkt hun levensweg, maar trekken zich ook regelmatig terug om hun innerlijke wereld te verkennen. Zij leren de sluiers weg te nemen die over het bewustzijn zijn komen te liggen en kijken achter de wereld der verschijnselen. Behalve aards voedsel hebben zij ook… lees verder

Pinksteren vanuit spiritueel perspectief

Het Bijbelse boek ‘Handelingen der Apostelen’ vertelt dat op de dag van Pinksteren de ‘Heilige Geest’ neerdaalde in het huis waar alle leerlingen van Jezus verzameld waren en dat deze energie zich op ieder van hen neerzette ‘als een vurige tong’. De neerdaling van de Heilige Geest in ons als mens houdt in dat ons… lees verder

DANSEN IN HET LICHT

Kind, kom maar mee Hand in hand gaan we samen op weg in het Licht. ‘k Zal je troosten als je pijn hebt Boosheid en verdriet helpen je herinneren jij bent het niet. Luister van binnen Hoor je jouw lied? Wees maar moedig, wees maar bang in het vertrouwen van het Licht. Overgave aan het… lees verder

Licht en liefde in je zelf wakker maken

Liefde kun je ervaren, als je verder gaat dan het licht. Je hebt de lichtfrequentie nodig om toegang tot de universele liefde te krijgen. Zonder licht (bewustzijn) wordt de liefdesfrequentie verkeerd begrepen. Als de liefdesfrequentie eerst komt, zonder de lichttrilling, denk je dat de liefde van buitenaf komt, in plaats van dat je begrijpt dat… lees verder

2023 Geestelijke (r)evolutie

2023 is een jaar onder invloed van het mystieke getal 7. Dit getal is verbonden met bezieling, introspectie en reflectie, rust en zingeving. Op de zevende dag van de schepping rustte God, vertelt ons het boek Genesis. De materiële basis voor deze wereld was voltooid en de ziel van deze planeet werd geboren. De zeven… lees verder

De Twaalf Heilige Nachten

Vanaf Kerstavond tot aan Driekoningen op 6 januari is een periode van bezinning, die twaalf dagen en nachten duurt. Deze periode wordt ook wel de Twaalf Heilige Nachten genoemd, waarin de sluiers met de geestelijke wereld dunner zijn, waardoor we innerlijk makkelijker de boodschappen vanuit spirituele dimensies kunnen horen. Het is dan ook een goede… lees verder