Missie en visie

Holistische visie: eenheid tussen lichaam~ziel~geest

Wij werken vanuit een holistische visie, waarbij iedere mens uniek is en zelf richting en zin aan zijn leven kan geven. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen onze levensweg te gaan in harmonie met onze essentie en met anderen.  Lichaam, ziel en geest van een mens vormen daarbij een eenheid en zijn de basis voor zelfontwikkeling.

Mens-ontwikkeling betekent voor ons dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn er al is in onszelf. Dat het overbodige in ons stap voor stap weggehaald kan worden om als mens authentiek te kunnen zijn en ons leven vorm te geven zoals we dat ten diepste wensen. Het leidende principe daarbij is het diepe verlangen naar liefde en eenheid dat in ieder mens aanwezig is. Vanuit deze visie nodigen we je uit om de weg naar binnen te gaan.

Missie: van binnen naar buiten

Onze missie is je weer dichter bij je innerlijke kracht en bezieling te brengen en je leven en werk vorm te geven vanuit die innerlijke kracht.
Bij wat je écht van binnenuit wilt en wat écht belangrijk voor je is. Om je  innerlijke bron van inspiratie te ontdekken zodat je met plezier door het leven gaat. Om je innerlijke gaven in te kunnen zetten om een zinvolle bijdrage aan de wereld kunnen leveren.

Op het gebied van gezondheid zetten we aan tot zelfgenezing. Het fysieke lichaam zien we als een onderdeel van een geheel waar veranderingen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk – zich reflecteren. We maken mensen bewust van de relatie tussen lichaam, persoonlijkheid en geest.

Middelen

Holistische coaching-therapie, leergangen en opleiding

De essentie van onze holistische benadering is het afstemmen op idealen en persoonlijke kwaliteiten, waarbij bewustwording van en transformatie van innerlijke belemmeringen de leidraad is om authentiek te worden. In onze aanpak worden elementen uit verschillende benaderingen (bijv. de positieve psychologie, de Diamantbenadering van Almaas, mindfulness, meditatie en de Energiecheck) gecombineerd tot een krachtige methode die de natuurlijke ontwikkeling en ‘flow’ bevordert. Deze holistische aanpak van begeleiden leidt tot het zgn. “3D-leren” dat diepgaand,  duurzaam doorwerkt in handelen en gedrag. Dit komt doordat eerst naar de kern van de mens wordt gegaan (naar binnen) en dan pas naar de keuzes en het handelen in het dagelijke leven (uiterlijke gedrag).

Accreditatie
We zijn aangesloten bij het NOBCO/EMMC als Practionar Coach en bij Cirkel (beroepsvereniging voor Reikimasters). Geregisteerd bij CRKBO als erkende beroepsopleiding.