Emoties in onze relaties

Onze relaties worden vaak beheerst door emoties en conflicten. Want in relaties wordt het energetische pijnlichaam dat ieder van ons  heeft aangeraakt door de woorden, reacties, het handelen of juist niet-handelen van anderen. Ons emotionele pijnlichaam is het energieveld dat we (onbewust) in ons leven om ons heen hebben gecreëerd door onze reacties op de handelingen of woorden van anderen. Alle emoties die we niet hebben geuit stapelen zich energetisch in ons op en kunnen uiteindelijk ook fysieke pijn worden.

Wanneer je die pijn voelt, vlucht er dan niet voor, maar voel en zie wat er in jou aan het licht wordt gebracht in contact met de ander. Is er woede of jaloezie in je, voel, weet en accepteer dan dat het er is. Als het verdriet is, doorvoel het verdriet en laat je tranen stromen.  Als je boosheid voelt, slik deze niet in maar ga ernaar toe, voel het en uit je boosheid. Vraag jezelf eens af wat er in jou geraakt wordt door het gedrag van de ander en welke gedachten je daarbij denkt. Als je een groot, actief pijnlichaam hebt opgebouwd in je leven kan het moeilijk voor je zijn om bij de pijn te blijven. Je kunt het dit dan stapje voor stapje leren doen en eventueel begeleiding vragen bij het doorvoelen, verwerken en loslaten van “oude pijn” en trauma’s.

Onbewust gedrag gaan waarnemen
Als je onbewust gedrag waarneemt bij jezelf of bij je partner, neem dat dan vanuit acceptatie en innerlijk weten waar. Als jij reageert op de onbewustheid van je partner – op welke manier dan ook – dan word je zelf ook meteen onbewust. Maar onbewustheid en weten kunnen niet lang naast elkaar bestaan. Als je in een woordenwisseling of conflict terechtkomt, observeer dan hoe defensief je wordt als je denkt dat je wordt aangevallen. Of voel de kracht van je boosheid als jij het standpunt van de ander aanvalt.

Observeer de gehechtheid aan je eigen overtuigingen. Voel de energie achter je behoefte om gelijk te hebben en de ander in het ongelijk te stellen. Je maakt deze energie bewust door de energie met aandacht te voelen. Besef dan dat je een keuze hebt. Laat je oude manier van reageren gewoon eens los en ervaar wat er gebeurt als je kijkt met de ogen van liefde voor de essentie van de ander. Door het laten varen van verzet – door vanuit egoperspectief ‘kwetsbaar’ te worden – ervaar je echte kracht en onkwetsbaarheid.

Stop met (ver)oordelen
Stop met het oordelen over jezelf. Stop met het veroordelen van je partner. Oordelen houdt in dat je iemands gedrag verwart met wie hij of zij werkelijk is: een ziel in ontwikkeling. Als je nooit kunt aanvaarden wie je bent en wat er is, kan je anderen ook nooit accepteren zoals ze zijn. Wanneer je niet tevreden bent met je relatie, aanvaard je partner dan helemaal zoals hij of zij is, zonder de ander te hoeven beoordelen of veranderen. Daardoor laat je het ego onmiddellijk achter je. Daardoor ontstaat er ruimte voor verandering in de relatie.