~Innerlijke schoonheid~

Sommige mensen zijn hier op aarde gekomen met de kwaliteit niets anders te zien dan schoonheid. Ze zijn altijd op zoek naar schoonheid en naar uitingen van schoonheid op deze planeet. Sommigen doen dat door lichamelijke schoonheid naar anderen terug te spiegelen. Anderen leggen met een camera of penseel fantastische momenten en beelden vast.

Velen van hen zullen schoonheid voor je weerspiegelen, omdat dat hun zielsverlangen en levensbestemming is. Het kan een heel dankbare taak zijn om schoonheid over deze planeet te verspreiden. Maar schoonheid wordt ook nogal eens misbruikt of een reden tot mishandeling omdat de schoonheid van mensen soms ongewenste energie bij anderen oproept.

Vaak gaan de mensen die dat meemaken in hun leven, hun energie een beetje inhouden. Ze leren een deel van wat ze uitstralen te verbergen zodat ze niet verkeerd begrepen of misbruikt worden. Ze leren leven met de uitstraling van een zichzelf, waarbij ze slechts een beperkte hoeveelheid licht laten zien. Het lijkt alsof er een filter voor hen innerlijke licht wordt geplaatst, waardoor anderen slechts een beperkte hoeveelheid licht kunnen zien, omdat dat veiliger voelt.

Toch hebben we de weerspiegeling van schoonheid nodig als herinnering aan de schoonheid van waar we vandaan komen. Degenen die opgroeiden met de gewoonte hun licht in te houden, zijn vaak teleurgesteld geraakt in anderen. Ze kunnen echter leren hun schoonheid op een totaal andere manier tot uitdrukking te brengen, op een veilige en comfortabele manier, namelijk door anderen in hun kracht te zetten.

Herinnering aan thuis
Het gaat hierbij zeker niet alleen om fysieke schoonheid. Wanneer je een mens, dier, plant, kristal of iets anders ziet dat resoneert met de schoonheid in jezelf, dan voel je een innerlijke verbinding, een weerklank die je helpt je werkelijke thuis te her-inneren. Je kunt die her-inneringen in je geheugen terugroepen en weer tot leven brengen, zodat je ze hier naartoe kunnen brengen om de nieuwe aarde te creëren precies op dezelfde plaats waar eens de oude was. Deze nieuwe aarde is een prachtige plaats; zij bevat veel meer van de schoonheid van thuis.

Bijna op dezelfde manier als we fysiek worden her-bedraad om meer van ons eigen licht, eigenschappen en energie in ons fysieke lichaam te herbergen, wordt deze planeet her-bedraad om hier meer schoonheid te weerspiegelen en vast te houden. Dit komt doordat de mensheid en de aarde samen naar een hogere energetische trilling evolueren. Onze aarde kan een plaats van schoonheid zijn, als we ook ons bewustzijnsniveau aanpassen aan die hogere, energetische trilling en de schoonheid in onszelf en anderen gaan herwaarderen.

Schoonheid uitstralen
Veel mensen denken dat ze geen schoonheid bezitten, maar dat is een illusie. Fysieke schoonheid is niet meer dan een houding, een tijdelijk beeld, en hangt af van het perspectief van waaruit wordt gekeken. Innerlijke schoonheid gaan we uitstralen door te leven vanuit liefde voor onszelf en voor anderen. Door onze innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen en daarbij op onszelf en de leiding van onze ziel te vertrouwen kunnen we de volledige schoonheid van thuis hier op aarde manifesteren.

Deze overgangsperiode naar een hoger bewustzijn, het Aquarius tijdperk, geeft ons een groter vermogen om vanuit die energie te gaan leven. Door de innerlijke belemmeringen die ons weerhouden om schoonheid te ervaren te transformeren, ontwikkelen we de kracht om schoonheid in onszelf en anderen te vinden en herinneren we ons werkelijke thuis.

© Marleen van Wegberg