~Innerlijke schoonheid in het Aquariustijdperk~

Sommige mensen zijn hier op aarde gekomen met de kwaliteit niets anders te zien dan schoonheid. Ze zijn altijd op zoek naar schoonheid en naar uitingen van schoonheid op deze planeet. Sommigen doen dat door lichamelijke schoonheid naar anderen terug te spiegelen. Anderen leggen met een camera of penseel fantastische momenten en beelden vast.

Velen van hen zullen schoonheid voor je weerspiegelen, omdat dat hun zielsverlangen en levensbestemming is. Het kan een heel dankbare taak zijn om schoonheid over deze planeet te verspreiden. Maar schoonheid wordt ook nogal eens misbruikt omdat de schoonheid van mensen soms weerstand of begeerte bij anderen oproept.

Vaak gaan de mensen die dat meemaken in hun leven, hun energie een beetje inhouden. Ze leren een deel van wat ze uitstralen te verbergen zodat ze niet verkeerd begrepen of misbruikt worden. Ze leren leven met de uitstraling van een zichzelf, waarbij ze slechts een klein deel van hun innerlijke schoonheid laten zien. Het lijkt alsof er een filter voor hen innerlijke licht wordt geplaatst, waardoor anderen slechts een beperkte hoeveelheid licht kunnen zien, omdat dat veiliger voor hen voelt.

Toch hebben we de weerspiegeling van schoonheid nodig als herinnering aan de schoonheid van waar we vandaan komen. Degenen die opgroeiden met de gewoonte hun licht in te houden, zijn vaak teleurgesteld geraakt in anderen. Ze kunnen echter leren hun schoonheid op een totaal andere manier tot uitdrukking te brengen, op een veilige en comfortabele manier, namelijk door anderen te inspireren en in hun kracht te zetten.

Herinnering aan Thuis
Het gaat hierbij zeker niet alleen om fysieke schoonheid. Wanneer je een mens, dier, plant, kristal of iets anders ziet dat resoneert met de schoonheid in jezelf, dan voel je een innerlijke verbinding, een weerklank die je helpt je werkelijke Thuis te her-inneren. Je kunt die herinneringen in je geheugen terugroepen en weer tot leven brengen, zodat je ze hier naartoe kunnen brengen om de nieuwe Aarde te creëren precies op dezelfde plaats waar eens de oude was. Deze nieuwe Aarde is een prachtige plaats; zij bevat veel meer van de schoonheid en schittering van Thuis.

Bijna op dezelfde manier als we nu in deze tijd fysiek worden her-bedraad om meer van ons eigen licht, eigenschappen en energie in ons fysieke lichaam te herbergen, wordt deze planeet verhoogd in energetische trilling om hier meer schoonheid te weerspiegelen en vast te houden. Dit komt doordat de mensheid en de Aarde samen naar een hogere energetische trilling evolueren. Onze Aarde kan pas echt een plaats van schoonheid zijn, als we ook ons bewustzijnsniveau gaan aanpassen en de schoonheid in onszelf, in anderen en in de natuur gaan herwaarderen.

Schoonheid uitstralen
Veel mensen denken dat ze geen schoonheid bezitten, maar dat is een illusie. Fysieke schoonheid is niet meer dan een houding, een tijdelijk beeld, en hangt af van het perspectief van waaruit wordt gekeken. Innerlijke schoonheid gaan we uitstralen door te leven vanuit liefde voor onszelf en voor anderen. Door onze innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen en daarbij op onszelf en de leiding van onze ziel te vertrouwen kunnen we de volledige schoonheid van thuis hier op aarde manifesteren.

Deze overgangsperiode naar een hoger bewustzijn, het Aquarius tijdperk, geeft ons een groter vermogen om vanuit die energie, vanuit dat hogere bewustzijn van eenheid en liefde te gaan leven. Door de innerlijke belemmeringen die ons weerhouden om schoonheid te ervaren te transformeren, ontwikkelen we de kracht om schoonheid in onszelf en anderen te hervinden en herinneren we weer waar we vandaag komen, onze essentie,  ons werkelijke Thuis. Dan kunnen we de schoonheid van Thuis gaan weerspiegelen op de planeet waarop we leven en creëren we gezamenlijk een Hemel op Aarde. Dat is de grote uitdaging en het wenkende perspectief voor de mensheid en voor ons als individu in deze dageraad van het Aquariustijdperk!

© Marleen van Wegberg

Bron: Mystieke Leergang