Privé: ~Ouders en kinderen~

“Onder het mom dat heel kleine kinderen zich niet bewust zouden zijn van wat er om hen heen gebeurt, zijn ouders vaak onachtzaam: zij geven hen de aanblik van hun leugens, van hun prikkelbaarheid, van hun ruzies of onuitgesproken spanningen… en vervolgens stellen zij zich voor dat ze de kinderen kunnen opvoeden! Een baby kan ziek worden en zenuwstoornissen kan ontwikkelen door de ruzies van zijn ouders, zelfs wanneer hij daar niet direct getuige van is geweest. De reden hiervan is dat deze ruzies een atmosfeer van disharmonie om hem heen creëren en de baby voelt dat, temeer daar hij nog heel erg verbonden is met zijn ouders. De baby is niet bewust, maar het is zijn etherisch lichaam dat de schokken krijgt.


Je ziet sommige ouders zo’n zorgeloos gedrag vertonen dat je je afvraagt of ze echt wel van hun kinderen houden. Uiteraard zullen zij beweren van wel. Maar als dat zo was, zouden ze hun houding veranderen, zouden ze tenminste moeite doen om zich niet te laten gaan in bepaalde gedragingen, die heel negatief op het kind inwerken. Zouden ze dat niet doen, dan houden ze niet echt van hun kinderen.”

~  Omraam Mikhael Aivanhov

Graag voeg ik hier nog aan toe dat veel ouders zich niet bewust zijn van het effect dat hun houding en vaak onuitgesproken frustraties kan hebben op hun kinderen. Dan kun je hen dat ook niet kwalijk nemen. Maar als je je als ouder hiervan bewust wordt en dus weet wat het effect van je eigen gedrag kan zijn op je kinderen, dan  zou het een logische stap moeten zijn om dit gedrag te gaan veranderen. Want niemand wil toch zijn kinderen bewust schaden….

Lees meer over Nieuwetijdskinderen en hoe met hen om te gaan.