Privé: Hooggevoeligheid en het innerlijke kind

Hooggevoelige mensen dragen van nature een lichte, zachte energie met zich mee, waardoor ze openstaan voor het verdriet en de pijn van anderen. Juist daardoor zij ontwikkelen in hun jeugd vaak innerlijke kindsdelen (ofwel een innerlijk kind) die getraumatiseerd zijn en die later geheeld moeten worden. Als volwassene zijn ze hier vaak mee aan het worstelen in de vorm van depressie, burn-out, angsten, geestelijke of fysieke klachten. Hoe ontstaan zo’n patroon eigenlijk?

Hooggevoelige mensen komen naar de Aarde met een ontwikkeld en verfijnd bewustzijn. Van nature zijn ze empathisch en gevoelig voor het lijden en de problemen van anderen. Juist daarom voelen ze als jong kind de problemen van hun ouders diep aan en is hun grote bewustzijn heel ontvankelijk voor de zware energieën die de ouders bij zich dragen. Bovendien hebben deze kinderen een hele sterke drang om anderen en zeker hun ouders te helpen. Ze willen niets liever dan hun problemen mee helpen dragen en oplossen. Hierdoor worden de energieën en angsten van de ouders diep geabsorbeerd. Wat een kind voelt en denkt wordt in hoge mate beïnvloed door wat de mensen om hen heen voelen en denken. Het gevolg is dat in de jeugd vele oude angsten en opvattingen vanuit de omgeving worden meegenomen. Ze worden onbewust deel van het energieveld van het kind.

Hoe kunnen we deze oude, op angst gebaseerde patronen loslaten en ervan vrij worden? De kern is dit: (schuld)gevoelens worden altijd door iemand overgedragen die er zelf ook onder gebukt gaat. Meestal één of beide ouders. Door die persoon te helpen, helpen we ons zelf. Alleen gaat het er niet om onze fysieke ouders – als ze nog leven – buiten ons te veranderen; die moeten we juist gaan accepteren zoals ze zijn. Het gaat om het veranderen van de ouders in ons. De ouders uit onze jeugd leven energetisch nog steeds in ons voort en onderdrukken daar ons eigen, van nature vrije, creatieve innerlijke kind.

Bron: Masterclass Holistische Begeleiden

Innerlijk Kindwerk is een onderdeel van de MC Holistisch Begeleiden vanuit het Licht in jezelf. Wij begeleiden mensen bij het herkennen, erkennen en transformeren van belemmerende patronen in hun leven, oa door Innerlijk Kindwerk, een Helende Reis en Holistische Begeleiding.