Pinksteren en de Heilige Geest

“Waak, want je kent noch de dag, noch het uur’, zei Jezus op het einde van de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, die wachtten op het bezoek van de Echtgenoot. Wat heeft deze uitspraak te maken met Pinksteren?

Waken betekent hier niet: niet slapen, maar waakzaam blijven, want men weet niet op welk moment de geliefde zal komen.
Deze geliefde, deze mystieke echtgenoot is de Heilige Geest, en door onze gebeden, door ons zuivere leven, moeten wij voor hem de kostbare olie voorbereiden, die kwintessens die zijn enig voedsel is. Want de Heilige Geest is een vlam. Een vlam heeft voedsel nodig, en olie is haar voedsel.

De wijze maagd waarover Jezus sprak, is een symbool van de menselijke ziel die zich voorbereidt om de Heilige Geest te ontvangen.
De Heilige Geest is de echtgenoot van licht, en hij zal ons alleen komen bezoeken wanneer wij voldoende olie hebben om zijn vlam te voeden.
Nu begrijp je waarom gezegd wordt dat op de dag van Pinksteren, de leerlingen van Jezus de Heilige Geest hebben ontvangen in de vorm van vlammen, vurige tongen, die boven hun hoofd brandden: zij hadden hun lamp met olie gevuld, deze spirituele substantie die als enige de echtgenoot, de goddelijke Geest kan aantrekken.

In het Evangelie wordt gezegd over Jezus, toen hij het doopsel ontving in het water van de Jordaan, dat men de Heilige Geest over hem zag neerdalen in de vorm van een duif.

De Handelingen der Apostelen vertellen ook dat op de dag van Pinksteren de Heilige Geest neerdaalde in het huis waar alle leerlingen verzameld waren en dat hij zich op ieder van hen neerzette als een vurige tong. Deze neerdaling van de Heilige Geest in de mens is een symbool dat men, onder verschillende vormen, terugvindt in alle spirituele tradities.
Maar omdat men zegt dat de Heilige Geest ‘neerdaalt’ in de mens, moet men nog niet geloven dat het een entiteit is buiten hem, het is zijn hoger Zelf dat zich openbaart, die goddelijke kwintessens die in hem werd neergelegd door de Schepper.


Zeggen dat een mens de Heilige Geest ontvangt, betekent dat hij ertoe gekomen is de band met zijn eigen geest, met zijn hoger Zelf tot stand te brengen. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie van de Godheid, en ons hoger Zelf  heeft dezelfde wezenlijke aard.
Zoals een waterdruppel in de oceaan, zoals een vonk in het vuur, is hij gemaakt van dezelfde goddelijke kwintessens.

Bron:Omraam Mikhaël Aïvanhov