Hemelvaart en Pinksteren

De ‘Handelingen der Apostelen’ vertellen dat op de dag van Pinksteren de Heilige Geest neerdaalde in het huis waar alle leerlingen van Jezus verzameld waren en dat deze Geestkracht zich op ieder van hen neerzette ‘als een vurige tong’. De neerdaling van de Heilige Geest in ons als mens houdt in dat ons hogere Zelf zich openbaart, de goddelijke essentie die als een zaadje werd geplant in onze ziel en die kan uit kan gaan groeien tot een leidende en inspirerende kracht voor ons als mens op Aarde. Zeggen dat een mens de ‘Heilige Geest ontvangt’, betekent dat hij ertoe gekomen is de band met zijn eigen geest, met zijn hogere Zelf tot stand te brengen. Dit is het resultaat van een proces van inwijding, door vele levens heen. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie vanuit de Bron, en ons hogere Zelf  heeft dezelfde wezenlijke aard.

Betekenis voor ons als mens op Aarde

In de bijzondere periode  tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen we een verdere integratie van onze aardse- en spirituele lichamen ervaren. Tijdens Hemelvaart reist onze ziel van de Aarde (het lichaam en de persoonlijkheid) naar de Hemel, naar zijn of haar goddelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt ons hogere Zelf ( of onze Geestkracht) af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van integratie en eenwording van deze verschillende aspecten van ons menszijn. Ze brengen ons in contact met de eenheid die we ten diepste zijn. Dan komen het absolute (Hemelse) en het relatieve (Aardse) bij elkaar en dat brengt ons tot een nieuw niveau van bewustzijn. Het biedt ook mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen…

Loslaten van angsten en onze inwijdingsweg

Deze angsten zijn sterk bepalend voor ons gedrag, onze emoties en ons gevoel. Ze vormen illusies die er vaak voor zorgen dat we niet volledig in de stroom van het leven raken of volledig in contact met ons hogere Zelf kunnen komen. Ze verstoren ook de stroom van liefde in ons hart en in onze relaties.  Angsten dragen bij aan onzekerheid, zelfverwijt en minderwaardigheidsgevoelens. De illusie van tijd en ruimte waar we op Aarde in leven, geven ons via onze zintuigen en ons zenuwstelsel een  indruk van afgescheidenheid, van een niet meer in verbinding zijn met de eenheid van het bestaan. Daardoor hebben we het gevoel dat we in de loop der tijd zaken of mensen hebben verloren en anderen weer kunnen gaan verliezen. We hebben dan de neiging om ons juist te gaan vastklampen aan dingen of mensen, juist vanuit die angst voor verlies en afgescheidenheid.

Vrijheid

Het besef dat vanuit spiritueel perspectief gezien verlies niet mogelijk is, geeft ons ook meer vrijheid. Loslaten van mensen betekent  immers niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, maar dit wordt op een andere wijze voortgezet. Als het voor onze ontwikkeling nodig is om contact te hebben met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden blijven deze voor ons toegankelijk.  Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden en personen, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces als mens en ziel op Aarde.

Vertrouwen en overgave

In de Transformatie Leergang hebben we gesproken over vertrouwen en overgave. Beide aspecten hebben te maken met loslaten. Loslaten van angsten vormt een belangrijk deel van onze inwijdingsweg op Aarde.  Als we onze angsten langzamerhand kunnen loslaten en vertrouwen gaan hebben in ons hogere Zelf als leidende kracht van onze ziel, komen we in contact met de eenheid van het aardse en hemelse bewustzijn, de eenheid die we in werkelijkheid zijn. Deze eenheid kunnen we ervaren in ons hartchakra. Door ons hart te openen en de onvoorwaardelijke liefde steeds meer toe te laten, gaan we onze eigen goddelijkheid steeds bewuster doorleven, terwijl wij tegelijkertijd gewoon mens op Aarde zijn. Dit geeft vrede in ons hart, omdat het gevoel van afgescheidenheid zo langzamerhand gaat  oplossen en we Liefde en eenheid in onszelf steeds dieper kunnen ervaren.

Bron: Mystieke Leergang

©Marleen van Wegberg