Ontwaakte vrouwen

In deze tijd zijn er veel moedige vrouwen die het pad der inwijding bewandelen – door alle eeuwen heen- en zo vaak de hoogste prijs moesten betalen voor hun wijsheid. Zij treden nu naar voren, want de vrouwelijke energie in al haar vormen is nu teruggekeerd om haar rechtmatige plaats in te nemen. Deze vrouwen onder leiding van Isis, de Moeder Godin, dragen de vlammende fakkels ​​voor de evolutie van de mensheid. Zij zijn de unieke, wijze en moedige uitingen van de oude, vrouwelijke geestkracht in een menselijke vormgeving op Aarde.

Ze bezitten meer moed, veerkracht en doorzettingsvermogen dan we ons kunnen voorstellen. Zij hebben zwijgend duizenden jaren rondgelopen om zichzelf hier op Aarde terug te vinden, belast met de taak om de oude, vrouwelijke ziel voor de mensheid en de aarde opnieuw te doen ontwaken in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk.

Deze vrouwen kondigen zichzelf niet aan als de redders van onze tijd. Zij staan meestal niet op de voorgrond  maar wijden zich onverstoorbaar aan hun taak, met discipline en onmetelijke toewijding aan hun missie. Al deze vrouwen hebben hun eigen emotionele lijden dat voortkomt uit de onderdrukking van het Godin-Bewustzijn doorleefd. Ze hebben vooraf afgesproken overeenkomsten die hen in contact brengen met specifieke mensen op specifieke tijden. De karmische lading van de collectieve vrouwelijke pijn heeft of  zal onvermijdelijk op een bepaald punt in hun leven een crisispunt bereiken, waardoor ze innerlijk diepgaand helen en zich bewust worden van hun roeping en innerlijke kracht.

Wanneer de collectieve vrouwelijke energie ontwaakt, geeft dit een diepe genezing en transformatie voor generaties vrouwen, zowel in het verleden als in de toekomst.  Hun door de eeuwen heen ontwikkelde spirituele kracht  is zo creatief en transformerend dat wanneer ze de heilige intentie uitspreken om zichzelf en anderen te helen, dit uitstraalt in de gehele kosmos, in alle lagen van bewustzijn van de schepping.

De enige manier om je als vrouw te openen voor jouw waarheid, voor uitstraling, onvoorwaardelijke acceptatie, om te gaan vertrouwen, om gehoord en gezien te worden voor wie je bent in je kern, voor spirituele transformatie – is om te gaan luisteren op wat de stem van de innerlijke Godin tegen je zegt. Zij werkt diep door op het niveau van je ziel en geest.

De groep vrouwen die hier is gekomen om het Heilige Vrouwelijke, de wijsheid van Isis,  te doen herleven, loopt met precisie, kracht en gratie; met open, zachte, kwetsbare en moedige harten. Ze zijn authentiek en echt. Ze hoeven hun eigen innerlijke zelf niet langer te verbergen. Een ontwaakte vrouw schijnt overal haar licht en liefde. Ze  deinst niet langer terug voor het realiseren van haar hoogste roeping, met alles wat ze in zich heeft. Ze bloeit op en waardeert  zichzelf eindelijk zoals ze is. Ze leert van zichzelf te houden en kiest er nu vaak bewust voor om liever alleen haar pad te bewandelen,  geen leugens meer te leven, noch haar eigen kracht weg te geven.  Zo lang konden ze het onuitsprekelijke dat hun overkwam niet uiten. Zo vaak werden ze verguisd en tot zondebok gemaakt. Ze gaan nu staan in hun eigen waarheid,  integriteit en weigering om nog langer een masker te dragen.

Deze vrouwelijke energie staat op in onszelf. Ze is in onszelf aanwezig en danst haar spiraalvormige dans van liefde en vrijheid. Zij is de vrije geest,  de energie die de wedergeboorte, de vernieuwing, de creatieve kracht teweegbrengt. Ze is de pure onvoorwaardelijke liefde. De schittering van het vuur van verlichting die zo nodig is in de dageraad van de nieuwe tijd, het Aquariustijdperk.

Bron: Mystieke Leergang

Lees meer over de vrouwelijke energie in deze tijd

Lees meer over Isis.