Privé: Ontwaakte vrouwen

In deze tijd zijn er veel moedige vrouwen die het pad der inwijding bewandelen – door alle eeuwen heen- en zo vaak de hoogste prijs moesten betalen voor hun wijsheid. Zij treden nu naar voren, want de vrouwelijke energie in al haar vormen is nu teruggekeerd om haar rechtmatige plaats in te nemen. Deze vrouwen onder leiding van Isis, de Moeder Godin, dragen de vlammende fakkels ​​voor de evolutie van de mensheid. Zij zijn de unieke, wijze en moedige uitingen van de oude, vrouwelijke geestkracht in een menselijke vormgeving op Aarde.

Ze bezitten meer moed, veerkracht en doorzettingsvermogen dan we ons kunnen voorstellen. Zij hebben zwijgend duizenden jaren rondgelopen om zichzelf hier op Aarde terug te vinden, belast met de taak om de oude, vrouwelijke ziel voor de mensheid en de aarde opnieuw te doen ontwaken in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk.

Deze vrouwen kondigen zichzelf niet aan als de redders van onze tijd. Zij staan meestal niet op de voorgrond  maar wijden zich onverstoorbaar aan hun taak, met discipline en toewijding. Al deze vrouwen hebben hun eigen emotionele lijden dat voortkomt uit de onderdrukking van de vrouwelijke energie doorleefd en doorstaan. Ze hebben zielsovereenkomsten gesloten die hen in contact brengen met specifieke mensen op specifieke tijden, om bij te dragen aan het re-integreren van de vrouwelijk energie op en met de Aarde. De karmische lading van de vrouwelijke pijn zal onvermijdelijk op een bepaald punt in hun leven een crisispunt bereiken, waardoor ze innerlijk diepgaand helen en zich bewust worden van hun roeping en innerlijke kracht.

Wanneer de collectieve vrouwelijke energie ontwaakt, geeft dit een diepe genezing en transformatie voor generaties vrouwen, zowel in het verleden als in de toekomst.  Hun door de eeuwen heen ontwikkelde spirituele kracht  is zo creatief en transformerend dat wanneer ze innerlijk de intentie uitspreken om zichzelf en anderen te helen, dit uitstraalt in de gehele kosmos, in alle lagen van bewustzijn van de schepping en zeker ook in Moeder Aarde.

De groep vrouwen die in deze tijd hier is gekomen om het Heilige Vrouwelijke, de wijsheid van Isis en Sophia, te doen herleven, loopt met kracht en gratie; met open, kwetsbare maar moedige harten. Ze zijn authentiek en hoeven hun eigen innerlijke essentie niet langer te verbergen. Een ontwaakte vrouw schijnt overal haar licht en liefde, maar is niet meer op zoek naar erkenning. Ze  deinst niet langer terug voor het realiseren van haar hoogste roeping, met alles wat ze in zich heeft. Ze waardeert  zichzelf eindelijk zoals ze is. Ze leert om van zichzelf te houden en kiest er nu vaak bewust voor om liever alleen haar pad te bewandelen,  geen leugens meer te leven, noch haar eigen kracht weg te geven. Zo lang konden ze niet uiten wat er in hen leefde. Zo vaak werden ze verguisd en tot zondebok gemaakt. Ze gaan nu staan in hun eigen waarheid,  integriteit en weigering om nog langer een masker te dragen, wat anderen er ook van denken of spreken. 

De enige manier om je als vrouw te openen voor jouw waarheid is onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf inclusief alles wat je misschien nog niet helemaal kunt waarderen. Gaan vertrouwen op jezelf, van jezelf houden in je kern. Zo ga je steeds meer open staan voor spirituele transformatie – je gaat luisteren naar wat de stem van de innerlijke Godin tegen je zegt. Zij werkt diep door op het niveau van je ziel en geest en straalt dan door jou heen in de wereld. Deze vrouwelijke energie staat op in jezelf, en is ook diep verbonden met Moeder Aarde. Ze is in onszelf aanwezig, in ontwaakte vrouwen en mannen, in de planeet Aarde en danst haar spiraalvormige dans van liefde en vrijheid. Zij is de vrije geest,  die vernieuwing op alle fronten teweegbrengt.  Niet door te vechten, maar door te Zijn. Ze  draagt de pure, onvoorwaardelijke liefde die aanzet tot de verlichting die nu zo nodig is, in deze dageraad van de nieuwe tijd, het op handen zijnde Aquariustijdperk.

Bron: Mystieke Leergang

Lees meer over de vrouwelijke energie in deze tijd

Lees meer over Isis.