Privé: De bestemming van Jezus van Nazareth

Omvorming van de oude traditie, waarin God buiten onszelf werd gezocht, naar een innerlijk gevoelde verbinding met de geestelijke wereld werd mogelijk gemaakt door de komst van ‘de Christus’, de kosmische Geest van de Liefde, ook wel de Zonnegeest genoemd, naar de Aarde. Dit was nodig om de weg vrij te maken voor de mensheid om zich te gaan verlossen van identificatie met de dualiteit en de materie, de weg van herstel. Dankzij deze invloed kunnen wij in ons eigen innerlijk het ‘oude weten’ terugvinden en krijgen wij bijvoorbeeld zicht op de wetten van karma en reïncarnatie.

Op de weg naar binnen kunnen we ook in verbinding komen met onze eigen goddelijke kern, ons hoger Zelf. Dankzij deze weg naar binnen hebben wij geen autoriteiten buiten onszelf meer nodig die ons vertellen hoe het leven in elkaar zit en aan welke geestelijke wetten wij te gehoorzamen hebben. Wij zijn immers in staat die wetten in ons eigen hart te herkennen, en wij kunnen in onze eigen ziel in verbinding komen met alle kennis, waarover een mens maar beschikken kan.

Kruisiging en verrijzenis

Jezus van Nazareth was een hoge ingewijde, die al vele levens op Aarde had doorgemaakt. In zijn leven als lid van de spirituele gemeenschap van de Essenen werd hij van jongs af aan voorbereid op zijn aardse missie, om de mensheid de mogelijkheid te bieden bewust een weg terug te kiezen, de weg van herstel, van ‘verlossing’ van de materiegerichtheid naar een gerichtheid op geestelijke dimensies.

Voor hem was dit de vierde inwijding, ook wel de ‘verzaking’ of ‘kruisiging’ genoemd. In essentie betekent dit het aan de kant zetten van menselijke verlangens en begeerten en het overdragen van de leiding van de ego-wil aan God, of hoe je een hogere, geestelijke macht dan ook zou willen noemen. Hij leefde ons in zijn leven deze weg vóór, zodat wij er als mens bewust voor kunnen kiezen om dit pad ook te gaan volgen, als wij die roep in ons hart voelen. Zijn kruisiging en verrijzenis waren een reflectie van een diep doorleefd innerlijk proces, verbonden aan deze inwijding.

De doop

Bij de doop in de Jordaan werd de mens Jezus op 33-jarige leeftijd drager van het hoogste Christusbewustzijn, dat zich toen in hem incarneerde.  Op deze wijze gaf hij invulling aan zijn bestemming, waarop hij al vele levens voorbereid was. Zijn leerlingen begeleidde hij op een weg van geestelijke groei, zodat ook zij ingewijd werden in de oude, geheime kennis. In het openbaar sprak Jezus Christus over inzichten die voor iedereen begrijpelijk waren, maar als hij in de kring van zijn leerlingen sprak, openbaarde hij hen mystieke (verborgen) geestelijke inzichten.

Zo vertelde hij hen over karma en reïncarnatie en over de geestelijke lichamen van de mens. Ook onderwees hij hen in de grote geheimen van het leven na de dood en van de geestelijke wereld. Bij de vierde inwijding, verbonden aan de kruisiging van zijn fysieke lichaam, gaf hij de Christusgeest die hij had gedragen als mens als het ware weer ‘terug’ aan de Hemel.

Doorgeven van oude kennis

De geheime kennis die Jezus Christus zijn leerlingen toevertrouwde, werd later in het geheim door de gnostici, de Katharen, de Rozenkruisers, de Tempeliers, de theosofen  antroposofen doorgegeven. Nu in deze tijd wordt deze eeuwenoude kennis meer openbaar gemaakt door spirituele meesters in een niet-kerkelijke en vaak onopvallende omgeving. Het boeiende is dat deze geheime kennis ook al in de Bijbel terug te vinden valt in symbolen (waaronder getallen) en de parabelen die Jezus gebruikte. Maar dan wel voor mensen die ‘oren hebben om te horen’ zoals Jezus Christus dat zelf noemde.

Van binnen naar buiten

In onze tijd treedt de oude esoterische traditie uit de sfeer van geheimhouding naar voren en stelt zich in de volle openbaarheid. In deze tijd kan iedereen die daar bewust voor kiest de weg naar binnen  gaan, om zich daar de kennis en het weten verbonden met het hogere Zelf eigen te maken. Het gaan van deze (inwijdings)weg naar binnen kan zelfs de redding van de mensheid en van het aardse leven zijn, want door deze beweging te maken kunnen wij de sfeer van materialisme en egoïsme op Aarde doorbreken.

We ontdekken dat we als mens niet los staan van het grotere geheel, maar innig verbonden zijn met de gehele schepping, zowel de aardse dimensie als de hogere, geestelijke dimensies. Door dit inzicht krijgt ons bestaan nieuwe betekenis en verandert ook ons leven van alledag. Alle verandering begint in onszelf. Wat zich innerlijk transformeert en verhelderd in ons bewustzijn, kan zich daarna als verandering naar buiten reflecteren en een nieuwe vorm vinden in de wereld.

©Marleen van Wegberg

Meer weten: Mystieke Leergang